logo
logo

Obrona życia

Zdjęcie: / -

Jest sumieniem świata

Piątek, 25 sierpnia 2017 (02:45)

Mary Wagner jest sumieniem naszych czasów. Prawo do życia ma każdy człowiek od poczęcia. Podkreślają to Polacy, interweniując w sprawie kanadyjskiej obrończyni życia u sędziego prowadzącego jej obecny proces.

 

Na stronie internetowej ratujdzieci.pl wczoraj do wczesnych godzin popołudniowych petycję w sprawie Mary Wagner podpisało blisko 3 tys. osób.

List adresowany do sędziego Erica R. Libmana zwraca uwagę na fakt, że Mary Wagner swego przekonania, iż życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, nie opiera na emocjach czy światopoglądzie, lecz jako osoba wykształcona odwołuje się do aktualnej wiedzy medycznej. Petycja podkreśla, że kanadyjska obrończyni życia jest sumieniem naszych czasów, a ją samą nazywa współczesną bohaterką.

Inną petycję, ale w tej samej sprawie, można podpisać za pośrednictwem strony citizengo.org. Tylko przez pierwszych kilkanaście godzin od udostępnienia takiej możliwości skorzystało z niej ponad 10 tys. osób!

„Zwracam się do Sądu z głębokim apelem o uniewinnienie pani Mary Wagner od absurdalnego zarzutu utrudniania działania przedsiębiorstw aborcyjnych, w których zabijane są dzieci” – czytamy w petycji CitizenGo.

– Jeżeli w kilkanaście godzin 10 tys. osób wyraża swoje poparcie dla Mary Wagner i broni jej przed kanadyjskim sądem, to pokazuje, że Polacy nie godzą się zarówno na okrutną dyskryminację wobec dzieci poczętych, jak i na prześladowanie kobiety, która tych dzieci broni – podkreśla Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor CitizenGO Polska. – Poparcie dla działań Mary Wagner to jest też wyraz powszechnego poparcia dla ochrony życia dzieci nienarodzonych w Polsce i w innych krajach – ocenia.

Listy-świadectwa, które trafią do sędziego, można przesyłać też tradycyjną pocztą lub na adresy e-mail (podane pod tekstem). Z tej możliwości skorzystał m.in. ks. Tomasz Kancelarczyk z Bractwa i Fundacji Małych Stópek, organizator szczecińskiego Marszu dla Życia.

– Nasze listy nie tyle mają mówić o samej Mary Wagner, ile o tym, co ona robi i dlaczego. Mary Wagner staje w obronie podstawowej wartości i podstawowego prawa do życia każdego człowieka, które nie wszędzie jest respektowane, tym bardziej w Kanadzie, gdzie prawo stanowione traktuje człowieka człowiekiem dopiero od chwili narodzenia – mówi ks. Kancelarczyk. – Broniąc nienarodzonych, bronimy Mary Wagner – dodaje.

Wszystkie listy muszą trafić pod wskazane adresy przed 12 września br. Bo tego dnia ma się odbyć rozprawa, w czasie której sędzia ma ogłosić zasądzony Mary Wagner wyrok. Jest nadzieja, że nasza korespondencja, o którą poprosiła Polaków mama Mary Wagner, przyczyni się do niższego wymiaru kary. Prokurator domaga się dla obrończyni życia 18 miesięcy więzienia.


 

E-mail z listem należy wysłać do sędziego i do wiadomości prokuratora oraz organizacji pro-life na adresy:

do sędziego: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca;

do prokuratora: craig.power@ontario.ca;

do ruchu pro-life: clc@campaignlifecoalition.com.

 

List drogą pocztową można wysłać na adres:

Mary Wagner, care of Campaign Life Coalition

104 Bond Street, Suite 300

Toronto, ON, M5B 1X9, Canada

Małgorzata Bochenek

Nasz Dziennik