logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Domagamy się lustracji w nauce

Poniedziałek, 23 października 2017 (13:45)

Apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach do wicepremiera Jarosława Gowina.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach

 

Siedlce, dnia 18.10.2017 r.

 

Szanowny Pan

Jarosław Gowin

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa

 

Nasza organizacja skupia w swoich szeregach liczne grono osób, które poświęciły życie i zdrowie swoje oraz swoich rodzin dla dobra umiłowanej Ojczyzny, czynnie uczestnicząc w zrywie o wolną i niepodległą Polskę, która została uzyskana w określonym procesie historycznym.

Czujemy się szczególnie upoważnieni do zabrania głosu w sprawie przemian ustrojowych, które od prawie 28 lat były i są hamowane oraz sabotowane przez wpływowe środowiska postkomunistyczne i lewackie powiązane z komunistycznymi służbami specjalnymi i ich agenturą.

Apelujemy do Pana Premiera –- Ministra o podjęcie śmiałych decyzji wprowadzenia ustawowego zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk profesorskich na wyższych uczelniach i w szkołach wszystkich szczebli przez byłych członków PZPR, w tym funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i jej agentury.

Domagamy się ustawy, która jednym aktem prawnym anuluje wszystkie dyplomy nadane przez Akademię Spraw Wewnętrznych, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR – późniejszą Akademię Nauk Społecznych, Wojskową Akademię Polityczną im. F. Dzierżyńskiego oraz dyplomy nadane obywatelom polskim przez odpowiedniki tych „uczelni” w Związku Sowieckim i krajach satelickich.

Oczekujemy na pilną lustrację środowiska naukowego i akademickiego poprzez pozbawienie tytułów naukowych tych, których prace doktorskie i habilitacyjne z lat 1944-1990 nie spełniały wymogów wysokiego poziomu naukowego, lecz [zawierały – red.] jedynie komunistyczną propagandę i fałsze historyczne.

W związku z oczekiwaną prawdziwą reformą szkolnictwa wyższego przez środowisko akademickie, które nie przeszło żadnej konstruktywnej transformacji, zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie audytu i lustracji uczelni wyższych, również prywatnych. Feudalny anarchiczny układ komunistycznych konstrukcji zdobywania tytułów naukowych, w tym schematu komunistycznych habilitacji, wpływa na patologiczną gloryfikację decydentów PRL-owskiej i PZPR-owskiej śmietanki wraz z szerzącym się nadal nepotyzmem. Obecna ustawa o habilitacjach, które powinny być całkowicie zniesione, również nie zadowala najzdrowszych intelektualnie elit naukowych, ponieważ nadal chroni decydentów i ich dzieci zasiadające w najwyższych gremiach naukowych.

Polskie patriotyczne środowiska akademickie są oburzone i wręcz zbulwersowane tym, że walcząc wraz z robotnikami o wolną Polskę, jako trzon narodu są nadal zakute w kajdany cichej aprobaty sowieckiego systemu szkolnictwa. Oburzający jest fakt przyjmowania via Ukraina kadry profesorskiej do minimum kadrowego z dyplomami uczelni radzieckich, które to osoby infiltrują środowiska naukowe, a polscy naukowcy nie mogą przebić się przez „układ” i są zwalniani z pracy z powodu braku habilitacji.

Jest to jedynie pretekst do kontynuowania „wiodącej roli partii” na uczelniach. Fakt ten wpływa na przejmowanie najlepszych naukowców przez obce wywiady państw zainteresowanych rozkładem państwa, o czym się mówi w kuluarach uczelni.

Wiedzą powszechnie znaną jest fakt, że ten stan rzeczy, łącznie z nieprzemyślanym systemem bolońskim na uczelniach, już doprowadził do marginalizacji intelektualnej środowiska akademickiego i wtórnego analfabetyzmu na uczelniach polskich, a dalsze pogłębianie kryzysu szkolnictwa wyższego będzie katastrofą dla przyszłości narodu. Dlatego też jako patrioci mający na uwadze dobro Polski zwracamy się o natychmiastowe i bezwarunkowe przeprowadzenie dogłębnej lustracji uczelni, które nadal są parasolem ochronnym byłych katów intelektualnych środowisk naukowych, i oczyszczenie grona nauczycieli szkół wyższych kształtujących młodzież z obcych i wrogich Polsce osób.

Wnioskujemy o lustrację i odebranie kierowniczych stanowisk na uczelniach w placówkach naukowych osobom z byłego aparatu SB, specsłużb oraz aparatu PZPR. Ponadto domagamy się pozbawienia dyplomów [pozyskanych – red.] z uczelni reżimowych, takich jak Akademia Spraw Wewnętrznych, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR – późniejsza Akademia Nauk Społecznych, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego oraz dyplomów nadanych obywatelom polskim przez odpowiedniki tych „uczelni” w Związku Sowieckim i krajach satelickich.

Jest to warunek sine qua non przetrwania narodu i państwa polskiego. W przeciwnym razie zmanipulowani studenci, a jest to ogromna rzesza podatnych na socjotechniki ludzi, wylegnie na ulice w czarnych i tym podobnych czarcich marszach, doprowadzając do anarchii, co znamy z historii.

Z poważaniem:

Przewodniczący

Janusz Olewiński

Sekretarz Zarządu

Ryszard Piekart

 

Tytuł pochodzi od redakcji.

NaszDziennik.pl