logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Dogłębna reforma jest nieunikniona

Piątek, 1 grudnia 2017 (14:39)

Z prof. dr. hab. Mieczysławem Rybą, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,  rozmawia Mariusz Kamieniecki

Emocjonalne, często pozbawione argumentów wystąpienia posłów totalnej opozycji. Ciągłe próby zerwania obrad i prac Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, aby wstrzymać reformę sądownictwa przez posłów Platformy i Nowoczesnej. Czemu to ma służyć?

– Platforma i Nowoczesna, która cały czas jest – w pewnym sensie – uzależniona od różnych układów, które nieźle się miały w III RP w różnych segmentach, także w obszarze szeroko pojętej władzy sądowniczej, w tym względzie jest dzisiaj mało twórcza, a wręcz bezpłodna intelektualnie. I nawet jeśli w tym procedowanym obszarze pojawił się jakiś projekt – dajmy na to pomysł I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, to później był on wycofany. Podobnie działa opozycja, która rzekomo również miała przedstawić konkretne projekty, ale jak przyszło co do czego, to też się wycofała. Wygląda to źle, ale to nie nasze zmartwienie. Gdyby Platforma i Nowoczesna były bardziej konkretne, merytoryczne i konsekwentne – nie tylko na zasadzie totalnej negacji wszystkiego, co robi rząd, ale – dajmy na to – przedstawiałaby konkretne oferty dla Polaków, to te formacje byłyby bardziej skuteczne i choć trochę wiarygodne w oczach opinii publicznej. Natomiast sama krytyka – bez pomysłu, bez przedstawienia alternatywnych scenariuszy – jest jedynie walką o przychylność starego układu, ale jako działanie w szerokiej sferze społecznej nie przynosi to żadnych efektów.     

Wspomniana przez Pana Profesora prezes Gersdorf też wystąpienia przed sejmową komisja nie zaliczy do udanych. Jej odpowiedź na zarzut dotyczący zaangażowania politycznego sędziów i udziału w demonstracjach w obronie SN trafnie skomentowali internauci. Chyba nie takich standardów od sędziów oczekują Polacy?

– Problem jest w tym, że wszystkie działania osób publicznych, w tym wypadku przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, są nacechowane hipokryzją. Tzn. oficjalnie mówi się, że sądy powinny być apolityczne, tyle że w istocie tak nie jest. Co by nie powiedzieć, niereformowane tak długo, de facto były częścią starego systemu. I dzisiaj trwa walka, żeby się nic nie zmieniło, żeby szeroko rozumiany obóz prawicy nie miał w tej przestrzeni nic albo przynajmniej niewiele do powiedzenia. Mitem jest twierdzenie, że obecnie sądy są apolityczne, a po proponowanych zmianach już takie nie będą. To jest bardziej próba czy też linia obrony tego, co jest i nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, jaką ma przynieść reforma czy to Krajowej Rady Sądownictwa, czy Sądu Najwyższego. Pewne jest także to, że sędzia powinien się wyróżniać szczególnym zachowaniem i ważyć słowa.

Prace nad ustawami, proces legislacyjny trwa, jeszcze nie było głosowania w Sejmie tymczasem Grzegorz Schetyna mówi, że już oczekuje na weta prezydenta…

– To jest kolejny przejaw gry partyjno-politycznej, co nie ma nic wspólnego z merytoryką. Jakakolwiek byłaby propozycja ze strony prezydenta czy ministra, to byłaby ona negowana i krytykowana, jeśli naruszałaby dawny układ. Pamiętamy dobrze, co na jednym z wieców w lipcu przed Sądem Najwyższym mówił były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, który stwierdził, że trzeba robić tak, żeby wszystko pozostało po staremu, żeby było tak jak było. I tu jest podobnie, chodzi o to, żeby nic istotnego się nie zmieniło. Warto też mieć świadomość, że mamy do czynienia z bardzo poważną reformą. Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa czy Sądzie Najwyższym mają otworzyć pewną, nową perspektywę i otworzyć drzwi do zmian, które usprawnią działanie tychże sądów. Oczywiście chęć zmiany w najwyższych organach jest związana z ewentualnym zagrożeniem różnych blokad przy dalszym reformowaniu sądownictwa. Tymczasem potrzeba reform wymiaru sprawiedliwości jest ogromna, bo zarówno biznes, obywatele, różne instytucje, organy władzy państwowej, ale też organy samorządowe oczekują zmian. Niestety, zamieszanie póki co jest ogromne. Na porządku dziennym mamy bowiem do czynienia z przewlekłością spraw, czy nawet z niespójnością, jeśli chodzi o wyroki czysto administracyjne, gdzie w analogicznych sprawach jeden sąd orzeka tak, a drugi zupełnie przeciwnie. I to wszystko wymaga gruntownej reformy i gigantycznej pracy, gigantycznego wysiłku. Natomiast stanie twardo na stanowisku, że dobrze jest jak jest i niepotrzebne są żadne zmiany, to jest nie tylko sprzeczne z naszym oglądem rzeczy, ale także z odbiorem szerokich rzesz społeczeństwa.

Po agresji w pierwszych dwóch dniach posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka trzeci dzień był bardziej spokojny, a opozycja totalna jakby wyciszona. Wygląda jakby para z gwizdka uszła. Opozycja jakby się pogodziła, że nie jest w stanie zablokować tych reform?

– Opozycja totalna jest w pewnym sensie spacyfikowana. Po pierwsze, ostatni czas w sondażach pokazał im, że taktyka, jaką stosują do tej pory, prowadzi – wręcz – do anihilacji całego obozu liberalnego. Po drugie, opozycja jest mocno wewnętrznie skonfliktowana. Jak bardzo, to widać po ostatnich wyborach w Nowoczesnej i zmianie lidera tej partii. I to wszystko pokazuje poważny kryzys wewnątrz obozu opozycyjnego.

Jak Pana zdaniem zachowa się prezydent, który z Wietnamu, komentując prace komisji, stwierdził, że wyznaczył granice dopuszczalnych zmian i nie zgodzi się na powrót do rozwiązań w sprawie KRS i SN, które zakwestionował w lipcu. Czy to zapowiedź kolejnego weta i czy to nie da opozycji drugiego oddechu?

– Prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę w Wietnamie i będąc jeszcze tam na miejscu powiedział to, co mówił zawsze, a mianowicie przypomniał, że granice, które nakreślił są wciąż aktualne, a poprawki większości parlamentarnej mogą i powinny mieć miejsce, ale kompromis ma pewne granice. Sprawa jest dynamiczna, prace w komisji czy w ogóle w Sejmie trwają, a prezydent wprawdzie otrzymywał informacje z Polski od swoich doradców, ale nie jest na miejscu. Uważam, że poprawki będą, a kompromis będzie się jeszcze ucierał. Proszę pamiętać, że poprawki komisji to nie są jeszcze ostateczne decyzje Sejmu. Ustawa wróci pod obrady Sejmu i poprawki zaproponowane przez komisję będą jeszcze głosowane. I jeśli te zmiany nie będą odpowiadać prezydentowi, to wciąż będzie pole do kompromisu, zanim projekt wróci pod obrady komisji, a następnie znów do Sejmu. Dopiero później trafi na biurko prezydenta. Dlatego tę wypowiedź prezydenta Dudy należy czytać w kontekście trwających prac w sejmowej komisji sprawiedliwości. Pamiętajmy, że przedstawiciele głowy państwa biorą udział w tych pracach, a generalnie rzecz biorąc, stanowisko prezydenta jest tożsame z tym, co zawsze mówił, że są granice jego akceptacji. Wierzę, że potrzebny kompromis w toku prac komisji i Sejmu uda się wypracować.

Wszystko się zgadza, tyle że gdyby nie lipcowe weto prezydenta, to dzisiaj zajmowalibyśmy się zupełnie czym innym...

– Po lipcowym wecie prezydenta Dudy – owszem – jest kilka miesięcy opóźnienia, ale w międzyczasie z opozycji totalnej zeszło powietrze, nie ma protestów ulicznych, a jeśli już, to są to garstki ludzi. Opozycja jest wyraźnie w kryzysie, tymczasem sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości i dla prezydenta Dudy bardzo wyraźnie wzrosły, co tylko pokazuje, że cała ta dyskusja wokół prezydenckich ustaw i reformy sądownictwa wcale nie zaszkodziła obozowi rządzącemu. I być może jest to jakiś czas konieczny, przez który trzeba było przejść. Teraz może nadszedł już moment, kiedy trzeba będzie uchwalić potrzebne i społecznie oczekiwane zmiany w wymiarze sprawiedliwości i ruszyć do przodu z kolejnymi projektami.

Powoli zbliżają się święta, a pamiętamy, jak gorący był grudzień w ubiegłym roku…

– Nie przypuszczam, żeby powtórzył się scenariusz sprzed roku. Proszę zwrócić uwagę, że poseł Szczerba, od którego zaczęło się całe zamieszanie przed rokiem, ostatnio też z mównicy sejmowej próbował robić happening, rzucając projektami ustaw został skarcony i bardzo szybko przywołany do porządku przez wicemarszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską z Platformy, która wie, czym takie gesty mogą skutkować. A Platforma nie ma już z czego tracić i wszelkie wizerunkowe wpadki mogą ten stan zapaści tylko pogorszyć. Rozczarowanie elektoratu Platformy jest duże, KOD także poszedł w odstawkę, w tej sytuacji trudno oczekiwać, że scenariusz sprzed roku się powtórzy, tym bardziej w takiej skali.

Pozostaje jeszcze uruchomienie Komisji Weneckiej i innych obcych ciał…

– Zagranica oczywiście będzie działać i myślę, że to napięcie podsycane z Polski będzie rosło. W nawiązaniu do incydentu z Marszu Niepodległości należy się spodziewać forsowania haseł o rzekomej faszyzacji Polski. Lewicowo-liberalne środowiska zagraniczne nie zrezygnowały z prób powstrzymania czy spacyfikowania Polski. Co i jak chciała z nami zrobić zagranica, to dokładnie wiemy. Tyle tylko, że europejskie elity nie chcą pamiętać, co się dzieje u nich, kiedy na porządku dziennym są ekscesy, faszystowskie manifestacje. Wszyscy pamiętamy, co się działo w Barcelonie czy chociażby w Hamburgu i co się dzieje w Brukseli, ale elity unijne wydają się tego nie dostrzegać, stosując podwójne standardy. Ale z tym trzeba się liczyć i do tego się przyzwyczaić. Sądzę, że te działania przeciwko Polsce są nie tyle siłą totalnej opozycji, co wykorzystywaniem okazji konfliktu w naszym kraju przez zagranicę do mieszania u nas, żeby próbować obalić rząd Zjednoczonej Prawicy. I pod tym względem nic się nie zmieniło. Natomiast idzie o możliwości gry wewnątrz kraju, to żeby to zagrało, musi być jeszcze element społeczny, którego nie ma. Wspomniany KOD praktycznie nie istnieje, Obywatele RP to na tyle radykalna grupa, że nie jest w stanie przyciągnąć zbyt wielu osób, a opozycja, czyli Platforma i Nowoczesna – wbrew deklaracjom jest mocno podzielona.

To otwiera większe pole manewru dla partii rządzącej?

– Owszem. PiS musi robić swoje, powoli, spokojnie – tak jak to robi poseł Piotrowicz podczas prac komisji sprawiedliwości – iść do przodu. Oczywiście ten spokój i opanowanie nie zawsze są metodą. Czasem warto stosować taktykę szybkiego działania, wykorzystując metodę faktów dokonanych, a czasem spowolnić. Czasem to, jaką taktykę zastosować, dyktują okoliczności. Ważne, żeby osiągnąć cel. A tym celem jest dogłębna reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa czy Sądzie Najwyższym są tylko elementem większej całości, początkiem głębokich reform. Za dwa lata, kiedy przyjdą kolejne wybory parlamentarne, Polacy – wyborcy muszą mieć przekonanie, że coś się zmieniło, że do sądu idziemy nie po wyrok, ale po sprawiedliwość.

Dziękuję za rozmowę.

Mariusz Kamieniecki

Aktualizacja 1 grudnia 2017 (14:39)

NaszDziennik.pl