logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Oszczerstwa Platformy

Czwartek, 5 kwietnia 2018 (12:47)

Oświadczenie poseł Anny Sobeckiej w związku ze skandalicznymi działaniami polityków Platformy Obywatelskiej

Toruń, 5 kwietnia 2018 r.

W związku ze skandalicznymi działaniami polityków PO, którzy umieścili wizerunek Ojca dr. Tadeusza Rydzyka na ruchomym billboardzie, insynuując, jakoby wziął 94 mln zł z państwowych dotacji, stanowczo protestuję przeciwko tym oszczerczym działaniom.

Użyty zwrot „Tadeusz Rydzyk wziął 94 mln dotacji”, jednoznacznie sugeruje, iż jest on w posiadaniu ogromnych środków finansowych. Tymczasem Ojciec dr Tadeusz Rydzyk wielokrotnie podkreślał, że dzieła, którymi kieruje, są własnością Warszawskiej Prowincji Ojców Redemptorystów, a środki przyznane Fundacji Lux Veritatis nie są jego osobistym majątkiem.

W związku z powyższym informuję, że w dniu dzisiejszym wystąpiłam z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o ściganie tej sprawy z urzędu.

Pragnę przypomnieć, że w 2008 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cofnął Fundacji Lux Veritatis dotację na odwierty geotermalne w Toruniu. Pretekstem do odstąpienia od umowy były rzekome wątpliwości dotyczące praw własności nieruchomości stanowiących zabezpieczenie wypłaty dotacji. Tymczasem, jak przyznał były minister gospodarki, wicepremier Janusz Piechociński, była to decyzja polityczna. Dotacja NFOŚiGW na geotermię w Toruniu została ponownie przyznana i nie znajduje się ona w prywatnych rękach, ale należy do Fundacji Lux Veritatis i jest przeznaczona na prace związane z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł geotermalnych.

Apeluję do polityków Platformy Obywatelskiej o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Jednocześnie zachęcam do rozliczenia się ze wszystkich afer i przyznanych sobie nagród, które miały miejsce za rządów koalicji PO – PSL.

Z poważaniem

Anna Sobecka

NaszDziennik.pl