logo
logo

Zdjęcie: M.Borawski/ Nasz Dziennik

Młodzież na tropie „chłopców z lasu”

Czwartek, 3 stycznia 2013 (18:47)

Rozpoczął się Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych. Jego organizatorzy wskazują na walor historyczno-dokumentalny tej imprezy, ponieważ część z nadesłanych przez młodzież w ubiegłym roku prac została przekazana jako cenny materiał do Instytutu Pamięci Narodowej.

To już druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych, który po raz pierwszy odbył się w 2012 r.

- Cieszy mnie, że dzieci dzięki temu konkursowi zaczynają pytać się o dziadków i osoby ze swojej najbliższej okolicy, a następnie zapisują ich wspomnienia. Właściwie są to ostatnie relacje, jakie obecnie pozostały do spisania. Ponieważ w tej chwili kombatanci mają po około 90 lat - podkreśla Karol Wołek, nauczyciel historii z Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza oraz sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Według niego, najwyżej oceniane są prace, „które wnoszą jakąś nową treść”. - W zeszłym roku było to pięć prac, które zawierały materiały nigdy wcześniej niepublikowane. Przekazałem je do archiwum IPN w Lublinie, żeby historycy się z nimi zapoznali. Mam nadzieję, że teraz z całego kraju wpłynie więcej takich prac – mówi Wołek.

Dodaje, że konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. - Pierwsza to esej o żołnierzach wyklętych zgodny z prawdą historyczną lub wspomnienia kombatanta. Druga natomiast to prezentacja multimedialna ukazująca sylwetki, działalność i ideały żołnierzy wyklętych. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła – zaznacza Wołek.

Organizatorami konkursu  są: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie. Nabór prac konkursowych jest prowadzony od 1 stycznia 2013 r. do godz. 16.00 20 lutego 2013 r. Należy je dostarczać lub nadsyłać w kopercie z dopiskiem „Konkurs o Żołnierzach Wyklętych” na adres: Gimnazjum nr 19 w Lublinie, ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Patronat nad imprezą objął: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Związek Zaporczyków.

Sekretarz ZG ZŻNSZ wskazuje, że prace zostaną ocenione przez jury, w skład którego wejdą m.in. pracownicy IPN.

- W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca zostaną ogłoszone wyniki konkursu na stronie internetowej Związku Żołnierzy NSZ, stronie Gimnazjum nr 19 w Lublinie i stronie IV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Następnie w ciągu tygodnia odbędzie się uroczystość podsumowania konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom – zapowiada.

Wskazuje, że obecnie dla młodzieży żołnierze powojennego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego są autentycznymi bohaterami. – Ponieważ w swoim życiu nie poszli oni na kompromisy, ale wierzyli i realizowali swoje szczytne ideały. Ogólnopolski konkurs ma jednocześnie pobudzać, wskrzeszać i kształcić poczucie patriotyzmu oraz odpowiedzialnych i świadomych obywateli państwa – konkluduje nauczyciel.

 

Jacek Dytkowski

NaszDziennik.pl