logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Mateusz Matuszak/ Nasz Dziennik

Zatrute standardy

Piątek, 27 lipca 2018 (02:09)

Gremium doradzające resortowi rolnictwa postuluje obniżenie standardów żywności ekologicznej

Rada do spraw Rolnictwa Ekologicznego, działająca przy ministrze rolnictwa, chce wprowadzić graniczny poziom zanieczyszczenia produktów ekologicznych substancjami niedopuszczonymi, czyli nawozami sztucznymi, pestycydami i organizmami genetycznie modyfikowanymi (GMO). „Jest to konieczne w przypadku bardzo niskiego zanieczyszczenia produktów i gleby na poziomie np. 0,001 – 0,0001 mg/kg przy poziomie 0,01 mg/kg objętym akredytacją, co czasem w znikomy sposób może wpływać na ekologiczny status produktu” – czytamy w uchwale nr 22/2017 Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego z 14 grudnia 2017 r.

Zdaniem prof. Jerzego Szymony, specjalizującego się w zagadnieniach rolnictwa ekologicznego, postulat ten jest zaprzeczeniem idei rolnictwa ekologicznego. Ekspert zaznacza, że standardy żywności ekologicznej zostały określone w artykule 1 unijnego Rozporządzenia nr 834/2007 – powinna ona być wolna od wszelkich niedozwolonych substancji na każdym etapie uprawy: gleby, materiału siewnego lub nasadzeniowego, kolejnych etapach rozwoju rośliny i w końcowym produkcie.

Propozycja Rady może pogorszyć jakość produktów i uderzyć w interesy polskich rolników, którzy nie będą w stanie konkurować z pseudoekologiczną żywnością wlewającą się coraz szerszą falą z Zachodu, przede wszystkim z Niemiec.

 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Anna Ambroziak

Nasz Dziennik