logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Matuszak/ Nasz Dziennik

Ułatwienia dla rolników

Czwartek, 6 grudnia 2018 (14:33)

– Wprowadziliśmy przepisy, które ułatwiają sprzedaż bezpośrednią z gospodarstw rolnych – powiedział w czwartek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, podsumowując trzy lata działalności resortu. – Sukces rolników uwarunkowany jest współpracą między sobą; takie przepisy weszły w życie – dodał.

Ustawa dotycząca sprzedaży produktów przez rolników poszerza możliwości zbywania żywności do takich podmiotów jak sklepy, restauracje, stołówki i inne placówki o podobnym charakterze.

Tworzy zachęty podatkowe w celu zwiększenia liczby producentów rolnych uzyskujących dodatkowe przychody z przetwarzania domowym sposobem produktów rolnych. Umożliwia korzystanie ze zwolnienia podatkowego do 40 tys. zł. Po przekroczeniu tej kwoty sprzedaż będzie opodatkowana 2-procentowym podatkiem obrotowym. Możliwa jest też sprzedaż zarówno produktów przetworzonych, jak i nieprzetworzonych.

Zbywanie żywności będzie musiało zostać udokumentowane w sposób umożliwiający określenie jej ilości.

Ustawa wprowadza wymóg, aby w miejscu zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym przez pośrednika, umieszczony był w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta napis „rolniczy handel detaliczny” wraz z danymi producenta.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

JG, PAP

NaszDziennik.pl