logo
logo

Inspekcja Handlowa zyska konkretne uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Będą kary za sprzedaż tzw. kopciuchów

Wtorek, 21 maja 2019 (20:40)

Za wprowadzanie na polski rynek tzw. kopciuchów będą grozić kary.

„Za wprowadzanie na polski rynek tzw. kopciuchów będą grozić kary; Inspekcja Handlowa zyska konkretne uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie spełniają wymogów – zakłada projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o inspekcji handlowej, który przyjął dziś rząd” – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Resort przekazał, że celem MPiT, które przygotowało projekt, jest poprawa jakości powietrza w Polsce.

„Projekt noweli to kolejny, po nowelizacji rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na paliwo stałe, krok, który pomoże w walce ze smogiem” – czytamy.

Resort wyjaśnił, że nowela ma uzupełnić istniejący system wymagań dla kotłów na paliwo stałe, wprowadzanych do obrotu na terenie Polski.

„Jej celem jest też wzmocnienie uprawnień organów Inspekcji Handlowej do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu urządzeń. A także wprowadzenie narzędzi umożliwiających ograniczenie importu kotłów niespełniających wymogów, z uwagi na istotny wpływ emisji zanieczyszczeń z tego typu urządzeń na zdrowie mieszkańców kraju” – napisano.

Ministerstwo podało, że według szacunków, na polski rynek trafia rocznie około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe. Zastrzega jednocześnie, że dokładnych danych brakuje ze względu na duże rozproszenie rynku i „szarą strefę” w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20-25 proc. rynku.

Przypomniano, że od lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe, które w lutym zostało dodatkowo uszczelnione w drodze nowelizacji. Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika jednak, że ciągle w sprzedaży stacjonarnej i internetowej dostępne są urządzenia niespełniające wymagań rozporządzenia. Co więcej, stanowią one znaczny odsetek ofert. Wciąż mamy zatem do czynienia z obchodzeniem istniejących przepisów.

MPiT przekazało, że projekt noweli precyzyjnie wskazuje instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe.

Sprawdzane będą m.in.: zgodność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpowiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów itp. Nowelizacja pozwoli także organom inspekcji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do obrotu i – w przypadku wykrytych nieprawidłowości – nakładanie kar pieniężnych.

„Zmiany mają na celu zapewnienie instytucjom kontrolnym odpowiednich środków finansowych na przeprowadzanie laboratoryjnej weryfikacji spełniania wymagań przez urządzenia” – wskazano.

Według ministerstwa, uszczelnienie systemu kontroli ma również ograniczyć nieuczciwą konkurencję, która reklamuje urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne, posługując się fałszywymi świadectwami jakości kotłów lub sprzedając kotły bezklasowe pod innymi nazwami.

Dodatkowo nowa regulacja pozwoli ograniczyć import z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o Europejskich Obszarach Gospodarczych) kotłów, które nie spełniają polskich wymogów. Umożliwi to skuteczne zwalczanie nadużyć, a producenci z tych krajów będą podlegać krajowym wymaganiom.

RP, PAP

NaszDziennik.pl