logo
logo

Zdjęcie: P.Pasionek/ -

Fundacja z misją

Wtorek, 14 stycznia 2020 (02:47)

ROZMOWA z prof. Januszem Kaweckim, członkiem rady naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

 

W tym roku po raz kolejny podatnicy w Polsce mogą przekazać 1 proc. podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. To dobra forma pomagania?

– Każdy z nas płaci podatek dochodowy. Trafia on do budżetu państwa. Ustawodawca dał nam jednak możliwość przekazania 1 proc. naszego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Dzięki temu możemy zdecydować o tym, na co – w swojej setnej części – zostanie przekazany wypracowany przez nas podatek. Myślę, że każdy z podatników powinien korzystać z tej możliwości. To jest bardzo ważne. I mówmy o niej znajomym, podkreślając, że przekazanie 1 proc. podatku dochodowego nic nas nie kosztuje. To jest część podatku, który i tak płacimy, ale zamiast do budżetu państwa trafi on na konto wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego.

Przekazując 1 proc. podatku, możemy mieć pewność, że te pieniądze zostaną wydane zgodnie z naszą intencją?

– Oczywiście. Tę część podatku można przekazać wyłącznie na organizację pożytku publicznego. Żeby dana fundacja uzyskała taki status, trzeba spełnić szereg wymogów zapisanych w przepisach. Cele każdej fundacji muszą być jawne, a wydany grosz jest kontrolowany. Sprawdzana jest nawet struktura organizacji danej fundacji, uwzględniając powiązania rodzinne. Wymogi są szczegółowe i rygorystyczne. Jeżeli ktoś ich nie przestrzega, to traci status organizacji pożytku publicznego. To sprawia, że możemy być pewni, że nasz 1 proc. nie zostanie zmarnowany.

Jaką rolę w Rodzinie Radia Maryja odgrywa Fundacja Nasza Przyszłość?

– Fundacja Nasza Przyszłość powstała już w 1995 roku. Jest więc jednym z pierwszych dzieł, które wyrosło przy Radiu Maryja. Nie wzięła się ona znikąd, ale z potrzeby serca. Za swój główny cel obrała podejmowanie działań na rzecz edukacji, wychowania i krzewienia kultury. Bywa, że spotykam się z takim pytaniem: czy tę fundację warto wesprzeć 1 proc. podatku dochodowego?

I jak Pan odpowiada na to pytanie?

– Żebyśmy spojrzeli na owoce jej działalności. I tu kolejny raz odsyłam do upublicznionych sprawozdań. Fundacja od 1998 roku prowadzi Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku. Jego absolwenci uzyskują najwyższe wyniki zdawalności matur. Z sukcesami promowana jest też polska kultura. To dzięki dobroci serca wielu osób, które przekazały 1 proc. podatku, udało się sfinansować produkcję filmu „Zerwany kłos” o naszej wielkiej męczennicy bł. Karolinie Kózkównie. Powstaje teraz film „Nędzarz i Madame” przybliżający życie św. Brata Alberta. Zobaczmy, że nikt w Polsce – a wielu ma usta pełne pięknych słów o patriotyzmie i potrzebie krzewienia naszej kultury – nie podjął się trudnej sztuki promowania polskości poprzez ambitne kino. Fundacji, we współpracy ze studentami i absolwentami WSKSiM w Toruniu, udało się stworzyć tak piękne dzieła.

Wielkim projektem są także warsztaty medialne.

– To jest wielki sukces Fundacji Nasza Przyszłość, a także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Obie te instytucje odpowiadają za jego realizację. Odbywają się one na dwa sposoby. Pierwszy: uczestnicy przyjeżdżają do Torunia i poznają szkołę, Radio i Telewizję, a przy tym zgłębiają wiedzę z zakresu funkcjonowania mediów. Drugi: równie atrakcyjny, to warsztaty wyjazdowe, organizowane w naszych miastach. Studenci WSKSiM odwiedzają szkoły i pokazują młodzieży, jak należy korzystać z mediów, jak one działają, a także jak należy się przygotować do pracy dziennikarskiej. Myślę, że to jest jedna z najwspanialszych inicjatyw edukacyjnych prowadzonych obecnie w Polsce. Ona jest konkretna.

I przyciąga setki młodych ludzi z całej Polski.

– Miałem okazję przyglądać się warsztatom organizowanym w Stróżach w woj. małopolskim. Zainteresowanie młodzieży było tak wielkie, że trzeba było ją dzielić na grupy i znaleźć dla niej nowe sale. To bardzo budujące. To pokazuje, że młodzież chce czegoś więcej. Oni chcą zgłębiać wiedzę, ale trzeba im ją podawać w atrakcyjny sposób. Tak jak to robią studenci WSKSiM i pracownicy Fundacji Nasza Przyszłość.

Dziękuję za rozmowę.


Przekaż 1 proc. swojego podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość

numer KRS 0000091141

Rafał Stefaniuk

Aktualizacja 14 stycznia 2020 (09:08)

Nasz Dziennik