logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Jaki będzie tegoroczny budżet?

Środa, 12 lutego 2020 (12:49)

W środę w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r. Zaproponowano 537 poprawek.

Podczas posiedzenia Henryk Kowalczyk (PiS) przedstawił  posłom sprawozdanie sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Poinformował, że do projektu zgłoszono 537 poprawek – 139 dotyczyło zwiększenia dochodów budżetowych; 393 poprawki – wydatków. Dodał, że posłowie zaproponowali 528 zmian do projektu.

Szef komisji finansów wskazał, że wycofano jedną poprawkę dotyczącą zmniejszenia wydatków Regionalnych Izb Obrachunkowych. W trakcie głosowań 27 zmian uzyskało pozytywną rekomendację komisji. Nie przyjęto 509 poprawek.

Sejmowa komisja finansów zaakceptowała m.in. poprawki zmniejszające wydatki np. Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sumie o ponad 41 mln zł i przekazanie tych pieniędzy do rezerwy ogólnej zarządzanej przez rząd.

Zmniejszono również wydatki Kancelarii Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezydenta. 6 mln zł ma zostać przeznaczone na rezerwę celową służącą wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci. Komisja zaakceptowała też poprawkę zmniejszającą wydatki Kancelarii Sejmu i przeznaczenie 15 mln zł na służby specjalne.

Obniżone będą wydatki Kancelarii Senatu o 114 mln zł na opiekę nad Polakami i Polonią za granicą i przesunięte m.in. do kancelarii premiera, resortu kultury, edukacji.

Kończąc sprawozdanie komisji, Kowalczyk powiedział, że sejmowa komisja finansów wnosi o uchwalenie budżetu wraz z poprawkami.

W projekcie tegorocznego budżetu zarówno dochody, jak i wydatki mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., a inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że w tegorocznym budżecie nie będzie deficytu. Założono, że wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. MF zapewnia, że projekt budżetu na 2020 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

Prognozowany w 2020 r. wzrost dochodów budżetu państwa determinowany będzie m.in. wzrostem gospodarczym, przewidywanym poziomem inflacji, a także efektem już wdrożonych i przygotowywanych zmian systemowych, mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, jak również działań zmierzających do zmniejszenia obciążenia podatkowego podatkiem PIT.

AB

NaszDziennik.pl