logo
logo

Zdjęcie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ Inne

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Środa, 13 października 2021 (16:46)

Aktualizacja: Środa, 13 października 2021 (17:25)

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Ministerstwo Sprawiedliwości docenia i szanuje rolę pracowników sądów i prokuratur w kształtowaniu wymiaru sprawiedliwości. Dlatego zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi reprezentującymi przytłaczającą większość pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jest ono powszechnie akceptowane, poza najmniejszym, marginalnym w sądownictwie związkiem Ad Rem, którego działania motywowane są politycznie.

Ministerstwo Sprawiedliwości pod obecnym kierownictwem konsekwentnie prowadzi współpracę i dialog ze stroną społeczną. W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy coroczne podwyżki wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości wyniosły w sumie 45 proc. od 2016 r. To średnio o 1584 zł wyższa pensja w przeliczeniu na jeden etat. Natomiast w latach 2010-2015, czyli za rządów obecnej opozycji, wynagrodzenia w ogóle nie wzrastały.

Ministerstwo Sprawiedliwości popiera postulaty zgłoszone przez reprezentatywne związki zawodowe, które występują w imieniu ogółu pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W porozumieniu zawartym 4 października br. z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych, Ministerstwo Sprawiedliwości opowiedziało się za 12-procentowym wzrostem wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądownictwa powszechnego. Adresatem tego postulatu jest Minister Finansów.

Porozumienie przewiduje również podwyżkę jeszcze w tym roku dodatków motywacyjnych dla pracowników w wysokości 6 proc. funduszu płac. Porozumienie objęło również kwestie związane z przeciwdziałaniem mobbingowi w sądach. Nawet jeśli są to pojedyncze przypadki, zjawisko musi być całkowicie zwalczone. W tym celu komisje antymobbingowe mają być rozszerzone o udział strony społecznej.

Zgodnie z postulatem związkowców Ministerstwo doprowadziło również do zwiększenia liczby etatów urzędniczych w sądach. W sądownictwie pozostanie 429 czasowych etatów urzędniczych, a dodatkowo uzyskanych będzie 200 nowych etatów w sądach oraz 150 nowych etatów asystenta prokuratora. Razem daje to 779 etatów.

Reprezentatywne związki zawodowe doceniają działania Ministerstwa Sprawiedliwości, skierowane na dialog i wspólne szukanie jak najlepszych rozwiązań dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Marginalny protest w sądach organizuje jeden z najmniejszych związków zawodowych – Ad Rem. Jest on motywowany politycznie, o czym świadczą wspólne wystąpienia działaczy Ad Rem z posłami opozycji. Akcja, która spowodowała odwołanie wokand w znikomym odsetku sądów – ok. 2 proc. spośród 400 sądów w całym kraju, nie wpływa na pracę całego wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o szczegółową weryfikację zwolnień lekarskich udzielanych w ostatnich dniach grupie pracowników sądów. Dobro obywateli i dostęp do wymiaru sprawiedliwości są wartością nadrzędną. Dlatego Ministerstwo musi reagować. W przypadku braku podstaw wystawienia zwolnień, będą podejmowane stosowne kroki prawne.

Ministerstwo Sprawiedliwości pozostaje w dialogu z reprezentatywnymi związkami zawodowymi pracowników wymiaru sprawiedliwości.

APW, PAP

NaszDziennik.pl