logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Owoce żywej wiary

Poniedziałek, 29 listopada 2021 (17:48)

Aktualizacja: Poniedziałek, 29 listopada 2021 (19:17)

Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem.

Dnia 8 grudnia 2021 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, minie 30 lat od powstania w Toruniu katolickiego Radia Maryja, które rozpoczęło swoją działalność bardzo skromnie, od dwóch małej mocy nadajników pracujących w Toruniu i Bydgoszczy, jak wspomina jego założyciel o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. 

Lista zasług Radia Maryja i wspaniałych dzieł przy nim wyrosłych jest długa. Wystarczy powiedzieć, że od wielu już lat Radio Maryja ma zasięg ogólnoświatowy, dociera do Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami. Niezwykłym fenomenem jest spontaniczne powstanie wielotysięcznej, aktywnej i zaangażowanej społeczności katolickiej – Rodziny Radia Maryja, która utrzymuje te dzieła z dobrowolnych datków i systematycznie wzrasta w wierze katolickiej, miłości Boga i Ojczyzny. Rodzina Radia Maryja jest wspaniałym przykładem zarówno urzeczywistnienia społeczeństwa obywatelskiego, jak i tak bardzo zalecanego przez Sobór Watykański II oraz kolejnych Papieży zaangażowania świeckich katolików w życie Kościoła.

Przez 30 lat istnienia Radia Maryja wzrosło nowe pokolenie Polaków, które dzięki posłudze toruńskiej rozgłośni i dzieł przy niej powstałych miało i ma możliwość korzystania z duchowych dobrodziejstw formacji religijnej prowadzonej w duchu zalecanym przez św. Jana Pawła II w encyklice „Fides et ratio”, czyli wznoszenia się do poznawania prawdy na „dwóch skrzydłach – wiary i rozumu”. To oznacza również nie tylko edukację religijną, ale również historyczną i społeczną. Na każdym z tych pól Radio Maryja przez 30 lat swojego istnienia podejmuje niestrudzoną, systematyczną pracę, rozwijaną również w wymiarze instytucjonalnym w murach AKSiM, na łamach „Naszego Dziennika” oraz za pomocą innych dzieł wyrosłych przy Radiu Maryja.

To są wspaniałe owoce żywej wiary twórców i słuchaczy Radia Maryja, nieustannego wpatrywania się w Chrystusa i Jego Matkę. Rozbrzmiewające na falach Radia Maryja od 30 lat pozdrowienie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!”, jest jednocześnie wyznaniem tej wiary. Błogosławiony Prymas Tysiąclecia nauczał: „Jakże można dobrze uczcić Chrystusa i być »chrystocentrycznym«, jeśli się nie uczci Jego Matki i nie dojrzy Jej w dziejach Kościoła? Nie zapominajmy, że najbardziej chrystocentryczna była i jest sama Maryja, która jest po to, by nas prowadzić do Syna: »Cokolwiek wam (Syn mój) każe, czyńcie«” (31.08.1962). Trzydzieści lat istnienia Radia Maryja to niestrudzone podążanie drogą ukazywaną przez Matkę Najświętszą ku Jej Synowi.

Przez 30 lat swojego istnienia Radio Maryja podążało i podąża za wezwaniem św. Jana Pawła II, by „nie pragnąć Polski, która nas nic nie kosztuje”, by unikać „klimatu relatywizmu, rozchwiania norm i zasad”. Błogosławiony ks. kard. Wyszyński podkreślał, że „musimy myśleć kategoriami i mózgami polskimi”, i że nie wolno nam „wieszać się na klamkach obcych myśli”. Dzięki trwającej 30 lat posłudze Radia Maryja miliony Polaków w kraju i poza jego granicami mogły i ciągle mogą podążać za tymi naukami wielkich pasterzy Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce.

Rozważając zasługi Radia Maryja dla Kościoła i Narodu, nie sposób nie zadać sobie pytania: jak wyglądałby Kościół w Polsce, jak wyglądałby nasz Naród, gdyby nie powstało 30 lat temu Radio Maryja i gdyby nie trwało ono mimo rozlicznych ataków? Jakże bardzo bylibyśmy osłabieni jako wspólnota „narodu ochrzczonego” w obliczu wzrastającej fali antykatolicyzmu i chrystofobii, która w ostatnich latach z całą mocą dociera również do naszego kraju?

Wszystko to skłania nas przede wszystkim do dziękowania Bożej Opatrzności za dar, którym jest Radio Maryja, którym są jego twórcy. Tej wdzięcznej pamięci musi towarzyszyć świadomość odpowiedzialności za istnienie i dalszy rozwój Radia Maryja. Jest ono nam „dane i zadane”. Korzystamy z jego stałej obecności w naszych domach, ale jednocześnie modlitwą i czynem musimy pracować nad tym, aby ten katolicki głos nie zamilkł.

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja w obecnej kadencji:
prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz,
dr h.c. (przewodniczący)
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk
prof. dr hab. Wacław Leszczyński, dr h.c. mult.
prof. dr hab. Wojciech Polak


 

Tytuł pochodzi od redakcji.

JG

Nasz Dziennik