logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Rozwój szkół dla Polonii

Piątek, 20 maja 2022 (12:43)

Aktualizacja: Piątek, 20 maja 2022 (13:06)

Dzisiaj odbyła się w Warszawie konferencja „Wyzwania edukacji polonijnej”.

W dzisiejszej konferencji wzięli w niej udział eksperci, specjaliści z resortu edukacji i nauki, spraw zagranicznych, naukowcy oraz dyrektorzy szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Wiceminister edukacji i nauki dr Tomasz Rzymkowski ocenił w rozmowie z dziennikarzami przed tym wydarzeniem, że rozwój polskiej edukacji za granicą „wygląda bardzo dobrze”. – Przy czym samo słowo „rozwój” oznacza pewne zjawisko dynamiczne i ten dynamizm chcemy nadać polskim placówkom oświatowym poza granicami państwa polskiego w ramach ORPEG – dodał wiceminister.

– Planujemy liczne zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły, rozwoju tych szkół, chociażby zmiany ustawowe dotyczące powstawania przedszkoli przy szkołach ORPEG-owskich, kwestie związane z wymianą legitymacji – takich tradycyjnych papierowych – już na e-legitymacje, tak aby polscy uczniowie poza granicami państwa polskiego na równi z polskimi rówieśnikami mogli korzystać z tych samych zdobyczy techniki – akcentował wiceminister Rzymkowski.

– Przede wszystkim planujemy zwiększenie nakładów finansowych na już istniejące placówki, ale też planujemy powstawanie kolejnych placówek oświatowych polskich poza granicami państwa polskiego. Widzimy taką potrzebę w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Brazylii, gdzie jest olbrzymia diaspora naszego Narodu, ale również rozwój tych placówek, które są w Europie tak licznie we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii – zapowiedział wiceminister.

Rzymkowski dodał, że planowane jest otwarcie nowej szkoły w Keflaviku na Islandii. Dyrektor ORPEG Justyna Kralisz powiedziała, że w Keflaviku jest bardzo liczna Polonia, stąd podjęto taką decyzję. Szkoła ma ruszyć we wrześniu br. Nie będzie to pierwsza tego typu szkoła w tym kraju.

Justyna Kralisz przekazała, że na całym świecie jest 69 szkół działających w ramach ORPEG. Uczy się w nich 17 tys. dzieci i młodzieży.

Pytana o wyzwania dotyczące prowadzenia tych szkół, wskazała fakt, że są to szkoły uzupełniające. Oznacza to, że dzieci do nich uczęszczają dodatkowo, najczęściej w weekendy lub w piątek wieczorem.

– Ważne jest to, żeby jak najdłużej podtrzymywać tożsamość, kulturę i język polski i zastanawiać się, jak mamy usprawniać naszą pracę dydaktyczną [...] tak, żeby każdego dnia uczniowie byli zmotywowani i chcieli przychodzić do szkoły – mówiła. Z jej obserwacji wynika, że w klasach IV-VIII motywacja dzieci trochę podupada.

W jej ocenie liczba dzieci w szkołach utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie. Część z nich wraca do Polski.

Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych należą do struktury ORPEG. Realizują program uzupełniający (przedmioty: język polski i wiedza o Polsce). Z informacji przekazanych przez Justynę Kralisz wynika, że więcej dzieci uczęszcza za granicą do szkół polonijnych organizowanych przez stowarzyszenia i osoby prywatne. Podkreśliła jednak, że nie są one prowadzone w oparciu o podstawę programową, jak jest w przypadku szkół ORPEG.

AB, PAP

NaszDziennik.pl