logo
logo

Zdjęcie: M.Marek/ Nasz Dziennik

Werbunek rekonstruktorów

Poniedziałek, 12 sierpnia 2013 (02:00)

Gniazdo CKM otoczone workami z piaskiem, pancerny Ford MT-B i „Kurier Warszawski” z najgorętszych dni sierpnia 1920 roku przypomniały o zbliżającej się rocznicy Cudu nad Wisłą.

Przed Domem Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 odbyła się wyjątkowa inscenizacja, swego rodzaju promocja wiedzy o boju pod Ossowem 1920 roku. Jej organizatorem jest Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

Przed Domem Polonii stanął więc namiot werbunkowy instytucji, natomiast rekonstruktorzy, ubrani w stroje z epoki, rozdawali przechodniom „Kurier Warszawski” z najgorętszych dni sierpnia 1920 r. oraz gazetkę z programem obchodów rocznicowych w Ossowie, organizowanych 15 sierpnia przez SIK „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.”.

W dniach 14-15 sierpnia w Ossowie odsłonięta zostanie tablica – pomoc Narodu Węgierskiego i pomnik gen. Franciszka Gągora, który zginął w katastrofie smoleńskiej, piknik rodzinny, a przede wszystkim rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej.

Ale wczoraj przy Krakowskim Przedmieściu 64 przechodnie mogli na chwilę przenieść się w czasie, do Warszawy 1920 r., zagrożonej bolszewickim najazdem.

– Mamy gniazdo CKM otoczone workami z piaskiem, samochód pancerny Ford MT-B, plakaty wojenne ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, historyczne meble, maszynę do pisania i dekoracje w barwach narodowych – opowiada Maksym Gołoś, jeden z organizatorów. Na wielkoformatowej planszy można też rozegrać strategiczną grę wojenną 1920 roku.

Na specjalnej konferencji prasowej w budynku Wspólnoty Polskiej przedstawiono koncepcję muzeum w Ossowie, które ma zostać wybudowane do czasu setnej rocznicy bitwy. Ma ono przyciągać zwiedzających nie tylko przy okazji kolejnych rocznic, ale być stałym obiektem muzealnym o powierzchni ponad 1,5 tys. metrów kwadratowych. Budynek ma pozwolić przenieść się odwiedzającym w sam środek działań zbrojnych 1920 r. w Ossowie.

Zdecydowany akcent został położony na prezentacje szerszej idei zwycięskiej walki Polaków z komunizmem, która miała swój początek w Ossowie. Muzeum oprócz prezentacji artefaktów związanych z samą bitwą stawia sobie za cel również moderowanie dyskusji o współczesnym patriotyzmie, podtrzymanie pamięci o roli zwycięstwa 1920 r. dla Europy oraz budowanie w tym kontekście dumy z Polski.

Misją Muzeum będzie ochrona i udostępnianie dziedzictwa i historii boju pod Ossowem, Bitwy Warszawskiej 1920 roku i wojny polsko-bolszewickiej, gdzie Ossów jako miejsce rozpoczęcia zwycięskiej walki Polaków z komunizmem zajmie miejsce inicjujące całą opowieść.

Misja będzie realizowana poprzez udostępnienie zwiedzającym ekspozycji stałych i czasowych, pozyskiwanie, opracowywanie i konserwację muzealiów, organizację wystaw, konferencji i pokazów, prowadzenie badań naukowych i wydawanie publikacji.

Maciej Walaszczyk

Nasz Dziennik