logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch./ -

71. rocznica powstania NSZ

Piątek, 20 września 2013 (11:27)

Działająca w konspiracji w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu formacja wojskowa obozu narodowego – Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) powstała 20 września 1942 roku. W tym roku mija 71 lat od tego wydarzenia.

 

– Kierunek polityczny, który był najsilniejszy przed wojną – obóz narodowy, powołał kilka swoich struktur, w tym także 20 września 1942 roku Narodowe Siły Zbrojne, które poza obecnością na scenie politycznej miały przede wszystkim znaczenie na arenie wojskowej – powiedział w rozmowie z NaszymDziennikiem.pl Leszek Żebrowski, historyk. Jak dodał, NSZ – obok Armii Krajowej – były jedyną organizacją zorganizowaną profesjonalnie, przez zawodowych wojskowych.

– Narodowe Siły Zbrojne to ośrodek niezależny ideowo od organizacji ponadnarodowych, to przede wszystkim organizacja oddolna, która nie miała nad sobą ujawnionych lub tajnych ośrodków decyzyjnych, i najważniejsze - to organizacja całkowicie niezależna finansowo – wyjaśnił historyk.

Do utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych doszło na mocy rozkazu płk. Ignacego Oziewicza „Czesława”, pierwszego komendanta głównego formacji.

Tak główny cel walki NSZ streszczał w rozkazie ogólnym nr 3 ze stycznia 1944 r. ówczesny komendant główny płk Tadeusz Kurcyusz „Żegota”. „Wobec przekroczenia przez wojska sowieckie granicy Polski, Rząd Polski w Londynie oraz społeczeństwo polskie w Kraju wyrażają swą niezłomną wolę przywrócenia niepodległości całego terytorium polskiego do granicy na Wschodzie sprzed roku 1939, ustalonej za obustronną zgodą traktatem ryskim (...) Jedna jest dla nas Polska prawdziwie Niepodległa i Wielka, zdolna zapewnić pokój sobie i innym narodom Europy Środkowej i dać wszystkim Polakom ziemię lub warsztat pracy. Jest nią Polska od granicy traktatu ryskiego na wschodzie, po Odrę i Nysę Łużycką na Zachodzie (...) Narodowe Siły Zbrojne walczyć będą o przywrócenie Polsce wszystkich Jej ziem wschodnich” – czytamy w piśmie.

NSZ pragnęły walczyć zarówno przeciwko Niemcom, jak i ZSRS, uznając Sowietów za największe zagrożenie. „ZSRR, równocześnie z głoszonymi roszczeniami do połowy ziem polskich, prowadzi w Kraju przez swe agentury PPR i Armię Ludową, komunistyczną akcję dywersyjno-rewolucyjną wymierzoną przeciw ustrojowi i całości Państwa Polskiego” – podkreślił w przytoczonym rozkazie „Żegota”. Jego formacja pragnęła oprzeć odrodzoną Rzeczpospolitą na wierze i wartościach katolickich oraz m.in. własności prywatnej.

 

Już jutro w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji kolejnej rocznicy powstania NSZ. Ulicami stolicy przejdzie Marsz Narodowych Sił Zbrojnych, a także odbędzie się konferencja naukowa.

Celem obchodów jest oddanie hołdu armii polskiej walczącej z okupantami o niepodległość Polski.

Marsz rozpocznie się o godz. 16.00 pod gmachem IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Przed uroczystym przemarszem odbędzie się konferencja poświęcona żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych.

W programie konferencji m.in. wykład „Kapitan Jan Morawiec ps. »Remisz«" – Leszka Żebrowskiego, "Stanisław Ostwind-Zuzga ps. »Kropidło«” – dr. Wojciecha Muszyńskiego, a także prezentacja GRH NSZ z Warszawy i GRH NSZ „Podlasie”.

MM

Aktualizacja 20 września 2013 (11:27)

NaszDziennik.pl