logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Janusz Gajdamowicz / Inne

Wręczono Krzyże Tibi Mater Polonia

Sobota, 19 października 2013 (12:55)

Aktualizacja: Sobota, 19 października 2013 (21:08)

Metropolita senior kard. Henryk Gulbinowicz, założyciel Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, znany satyryk Jan Pietrzak, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kismo znaleźli się w gronie osób wyróżnionych Krzyżem Tibi Mater Polonia. Wręczono je wczoraj podczas uroczystej gali zorganizowanej w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

Odznaczenie to jest przyznawane przez Kapitułę działającą  przy Zarządzie Regionu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym tym, którzy szczególnie zasłużyli się w dążeniu do odzyskania wolności w PRL lub w stanie wojennym, walczą z rosnącą dyskryminacją katolików, dążą do zmniejszenia bezrobocia, likwidacji wzrastającego totalitaryzmu i największej w Europie inwigilacji obywateli.

Dziękując za wręczone odznaczenie, ks. kard. Henryk Gulbinowicz  przypomniał, że wiele razy w stanie wojennym był w miejscach zesłania i – jak twierdzi – dużo się nauczył od ludzi tam zamkniętych. 

– Nie trzeba gasić entuzjazmu, radości, nawet wtedy, gdy człowiek jest zamknięty w celi - apelował kardynał i dodał, byśmy nigdy nie gasili ducha, byśmy zawsze byli pełni optymizmu.

W okresie stanu wojennego ksiądz kardynał w sposób zdecydowany i wielokrotnie skuteczny stawał osobiście w obronie osób dotkniętych różnymi formami represji. Stworzył  warunki do efektywnego niesienia pomocy materialnej, prawnej i duchowej więźniom i innym osobom.

W ubiegłym roku Krzyżem Honorowym Osób Internowanych i Więźniów Politycznych został pośmiertnie odznaczony prezydent RP śp. prof. Lech Kaczyński. Nawiązując do tego faktu w swoim przesłaniu adresowanym do uczestników  i organizatorów gali wręczenia Krzyży Tibi Mater Polonia, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przywołał słowa swojego brata, który w jednym z przemówień wskazał, że Polsce potrzebna jest dzisiaj ciężka praca, bardzo ciężka, praca nad uzdrowieniem państwa.

"Jego słowa nadal pozostają boleśnie aktualne, nasza Ojczyzna wymaga naprawy, a przed nami stoi zadanie, ciąży wielki, zaszczytny obowiązek służby Narodowi i oddania sprawie budowy Polski takiej, w jakiej chcielibyśmy żyć i jakiej pragniemy dla przyszłych pokoleń" - napisał Kaczyński.

Prezes PiS stwierdza w swoim liście, że praca dla Polski to powinność stojąca przed nami wszystkimi w dzisiejszym świecie pogoni za ulotnymi korzyściami w zmaterializowanym świecie zanikających wartości.

Z kolei przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „ Solidarność” Piotr Duda  stwierdził w swoim posłaniu, że ten Krzyż jest wyróżnieniem dla całej „Solidarności”. - To dla nas tym większy honor, że odznaczenie jest przyznawane przez naszych drogich weteranów, którzy za swoją działalność w „Solidarności” ponosili ofiary, przyczyniając się do odzyskania wolności. - Dziś tak wielu o tym zapomina - wskazał Duda.

W części artystycznej gali wystąpił gorąco oklaskiwany - jak go określono w czasie uroczystości - niekwestionowany bard Niepodległej Polski Jan Pietrzak. 

Marek Zygmunt, Wrocław

NaszDziennik.pl