logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Widmo gender nad Polską

Wtorek, 4 marca 2014 (18:56)

O niszczących skutkach promowania i wprowadzania w życie społeczne ideologii gender mówili podczas konferencji „Stop ideologii gender” w Sejmie naukowcy oraz przedstawiciele świata kultury i mediów.

W konferencji wzięła udział m.in. dr Gabriele Kuby, niemiecka socjolog, która w swoim wykładzie wyjaśniała sposób funkcjonowania ideologii gender w świecie. Prelegentka podkreśliła, iż jej skutki mogą być groźniejsze dla społeczeństwa niż skutki komunizmu.

- Teraz krąży nowe widmo po całym świecie. To widmo niesie sztandar, na którym jest napisane słowo: „wolność”. W rzeczywistości jednak niszczy ono wolność osób oraz wolność społeczeństwa. To widmo jest bardzo bliskim krewnym tego starego komunistycznego widma, które chciało zrównać różnice, stworzyć równość, gdyż rzekomo równość to sprawiedliwość. (...) Widmo ideologii gender chce usunąć różnice między kobietą a mężczyzną, między heteroseksualnymi osobami a homoseksualnymi, między dziećmi a dorosłymi. Wszystkie wartości oraz społeczne struktury, które bazują na tych różnicach (...) chce zniszczyć. I to widmo nazywa się gender – wyjaśniła dr Gabriele Kuby, dodając jednocześnie, że „za maską wolności kryje się totalitarna gęba”.

Podczas swojego wykładu dr Kuby wskazała, czym jest pojęcie „gender”, czym jest polityka gender mainstream. Ponadto prelegentka mówiła o tym, jakie będą skutki rozpowszechniania się tej idologii w społeczeństwie.

- W teorii gender znajduje się całe mnóstwo widocznych dla każdego sprzeczności. Każdy z nas wie, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, i każdy z nas wie, że są tylko kobiety i mężczyźni, co więcej każdy z nas ma matkę i ojca. Nie możemy wybrać naszej płci. (...) Każda komórka ciała mężczyzny jest męska, a każda komórka ciała kobiety jest żeńska. Badania pokazują, że mężczyźni i kobiety są z natury inni i wzajemnie się uzupełniają. Walka o władzę między kobietą a mężczyzną niszczy małżeństwa, rodziny i społeczeństwa – dodała dr Kuby.

Niemiecka socjolog podkreśliła, że genderyzm jest ideologią drwiącą z nauki, a mimo wszystko wkracza na uniwersytety. – Kto dziś nie zgadza się na ideologię gender, jest wykluczany – zaznaczyła.

Doktor Kuby w czasie swojego wykładu zwróciła uwagę także na dokonującą się zmianę znaczenia pojęć, która – jak wskazała – forsowana jest przez zwolenników ideologii gender. Do takich pojęć należą m.in.: wolność, tolerancja, prawa człowieka, a także dyskryminacja. – Wynalezione zostały nowe pojęcia, żeby przeforsować nowy punkt widzenia człowieka – wyjaśniła dr Gabriele Kuby.

Wskazała również na kilka etapów wprowadzania gender. Są to: zrównanie kobiety i mężczyzny, likwidacja tożsamości płciowej, prawo do legalnej aborcji, seksualizacja dzieci i młodzieży.

W drugiej części dzisiejszego sympozjum głos zabrali przedstawiciele polskich środowisk naukowych i publicyści. Poruszyli oni kwestię ekspansji ideologii gender w Polsce.

Jak wyjaśniła Beata Kempa, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu „Stop ideologii gender”, dzisiejsza konferencja zorganizowana w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej miała na celu integrację środowisk zajmujących się zwalczaniem tej wrogiej ideologii. Ponadto w czasie dzisiejszego spotkania – zaznaczyła posłanka Solidarnej Polski – jego uczestnicy mogli wymieniać się poglądami, doświadczeniem i materiałami opracowanymi dotychczas w tej dziedzinie.

TUTAJ można obejrzeć całą konferencję. 

Marta Milczarska

NaszDziennik.pl