logo
logo

Zdjęcie: Piotr Tomczyk/ Nasz Dziennik

„Zrób krok!”

Niedziela, 11 maja 2014 (21:14)

 Pod patronatem „Naszego Dziennika”

Ulicami Poznania pod hasłem „Zrób krok!” przeszedł Marsz dla Życia. Uczestniczyło w nim ponad 4 tys. osób. Obrońcy życia przemaszerowali z placu Adama Mickiewicza do katedry poznańskiej, w której sprawowana była Eucharystia w intencji życia.  Pozdrowienia dla uczestników i organizatorów Marszu przesłał Ojciec Święty Franciszek.

 

Marsz poprzedził festyn rodzinny na pl. Adama Mickiewicza oraz koncert Magdy Anioł. W jego trakcie organizatorzy rozdali ok. 5 tysięcy chorągiewek popularyzujących hasła Marszu dla Życia, które przygotowała na tę okazję młodzież z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Odbył się także finał akcji „Pieluszka dla Maluszka”. Podczas niej zebrano 17 060 pieluch, z czego aż 2206 szt. przyniesiono na festyn.

Podsumowując zbiórkę, ks. Tomasz Brussy, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wskazał, że to konkretne wsparcie jest znakiem, iż Kościół, wzywając do obrony życia, wspiera tych, którzy mimo ciężkiej sytuacji materialnej czy społecznej decydują się przyjąć życie.

Zebrane dary zostaną przekazane w Dzień Matki podopiecznym Domu Samotnej Matki w Kiekrzu oraz potrzebującym rodzinom wielodzietnym z terenu archidiecezji poznańskiej.

Marsz dla Życia przeszedł z pl. Adama Mickiewicza do katedry poznańskiej. Towarzyszyła mu Orkiestra Miasta Poznania oraz podopieczni Stowarzyszenia Lajkonik na koniach pracujących na co dzień z dziećmi niepełnosprawnymi. Na placu katedralnym odbył się krótki koncert Orkiestry oraz pokaz Marżonetek. Na zakończenie obrońcy życia modlili się w katedrze, gdzie odprawiono Eucharystię pod przewodnictwem ks. bp. Grzegorza Balcerka.

Komitet Organizacyjny Marszu wystosował przesłanie do mediów, które odczytali przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej. Przypomnieli w nim: o godności ludzkiego życia, które musi być szanowane i wspierane od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, o świętym prawie każdego dziecka do urodzenia się i wzrastania w środowisku rodzinnym, gdzie mama i tata będą uczyli podstawowych praw życia, oraz o obowiązku instytucji państwowych i samorządowych do jednoznacznego wspierania rodziny. Wezwali także uczestników, by zrobili chociaż mały krok w obronie życia, bo również ten wysiłek rozpoczyna wielkie dzieło, do którego każdy został wezwany.

„Dzieło to realizowane jest na wiele sposobów, zarówno na płaszczyźnie duchowej przez zaangażowanie w modlitwę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, jak i materialnej poprzez działalność fundacji i organizacji wychodzących naprzeciw potrzebom konkretnych osób i rodzin próbujących zaradzić problemom” – pisali w przesłaniu.

Uczestników i organizatorów Marszu pozdrowił i pobłogosławił także Ojciec Święty Franciszek. Życzył, by przesłanie Marszu oparte na słowach świętego Jana Pawła II: „Przyszłość świata idzie przez rodzinę”, uwrażliwiło wszystkich, a szczególnie instytucje odpowiedzialne za podejmowanie konkretnych działań, na potrzeby rodzin i ochronę życia.

– Pozdrowienie od Papieża Franciszka jest dla nas znakiem jedności Kościoła powszechnego z Kościołem lokalnym w Poznaniu. Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszej archidiecezji coraz odważniej świadczyć będą o świętości życia ludzkiego – mówiła w imieniu organizatorów Natalia Kaczmarek.

Piotr Tomczyk, Poznań

NaszDziennik.pl