logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Naukowcy w obronie wiary

Wtorek, 17 czerwca 2014 (14:43)

Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi w sprawie dyskredytowania lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary z dnia 12 czerwca br.:

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi z niepokojem obserwują ataki polskich mediów na lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary oraz nieodpowiedzialne uwagi wysokich urzędników państwowych

Od kilku dni trwa haniebna kampania dezinformacji i oczerniania uznanego lekarza, Pana Profesora Bogdana Chazana, dyrektora Szpitala Św. Rodziny w Warszawie. Stanowczo protestujemy przeciwko dyskredytowaniu Profesora Chazana, którego postawa zasługuje na szacunek i jest wzorem dla innych lekarzy.

Deklaracja Wiary jest w zgodzie z Kodeksem etyki lekarskiej oraz zapisami dotyczącymi klauzuli sumienia. Stanowi ona realizację wolności sumienia i religii gwarantowanej w art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ratyfikowanych przez Polskę aktach prawa międzynarodowego. Wolność ta nie oznacza jedynie prawa do wyboru światopoglądu i uzewnętrzniania religii przez akty kultu, ale obejmuje również prawo do postępowania zgodnie z nakazami własnego sumienia oraz wolność od przymusu postępowania wbrew swemu sumieniu. Zgodnie z Rezolucją nr 1763 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 7 października 2010 r. żadna osoba nie może być przymuszana, pociągana do odpowiedzialności ani dyskryminowana z powodu odmowy uczestniczenia w wykonaniu aborcji.

Wszelkie próby dyskryminacji ze względu na światopogląd lub praktykowanie etosu zawodowego bezpośrednio uderzają w funkcjonowanie państwa prawa i rozwój Polski.

Środowiska zawodowe stają w zdecydowanej obronie koleżanek i kolegów, którzy w swojej pracy kierują się najwyższymi wartościami. Przypominamy parlamentarzystom i rządzącym, że rozdzielenie sumienia od prawa i przełamanie barier etycznych doprowadziło w III Rzeszy do legalizacji i realizacji programu „eliminacji życia niewartego życia”. Mamy obowiązek ostrzec polskie społeczeństwo przed wejściem na tę drogę.

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi. Członkowie popierający oświadczenie dotyczące Deklaracji Wiary oraz prof. Bogdana Chazana z dn. 12 czerwca 2014.

 

Pod oświadczeniem podpisało się prawie 400 osób związanych z najważniejszymi środowiskami akademickimi Polski.

MPA

NaszDziennik.pl