logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch. UKSW/ Internet

Warto wiedzieć, skąd nasz ród!

Piątek, 20 czerwca 2014 (09:53)

Z dr. Andrzejem Nowikiem rozmawia Izabela Kozłowska

 

„Skąd nasz ród?” to tytuł warsztatów genealogicznych, które w sobotę poprowadzi Pan w siedzibie Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum. Jak zrodziła się idea tego spotkania?

- W ostatnich latach nie tylko nie słabnie w Polsce zainteresowanie genealogią, ale jest jeszcze wzmacniane publikacją w internecie milionów zdjęć z ksiąg metrykalnych i innych źródeł genealogicznych. Natomiast samo odczytywanie tych źródeł i ich prawidłowa interpretacja może wielu genealogom-amatorom sprawiać spore trudności – stąd pomysł zorganizowania warsztatów, które mogłyby im w tym pomóc. Mogą one również pomóc tym osobom, które starają się o zwrot nieruchomości i kompletują odpowiednią dokumentację.

Czego dowiedzą się uczestnicy warsztatów?

- Na warsztatach chciałbym zaprezentować sposób, w jaki można korzystać z ksiąg hipotecznych jako źródła do badań nad dziejami rodziny i dziejami nieruchomości. Pod wieloma względami księgi hipoteczne z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego przypominają współczesne księgi wieczyste, ale na przykład występująca w nich część zwana księgą umów wieczystych przysparza początkującym genealogom wielu kłopotów. Chciałbym również zaprezentować sposoby cyfrowego opracowywania ksiąg hipotecznych i akt notarialnych. Poza tym na warsztatach mają zostać przedstawione inne źródła o charakterze własnościowym, jak staropolskie rejestry poborowe, uwłaszczeniowe tabele likwidacyjne czy współczesna ewidencja gruntów.

Jak będą one przebiegały i dlaczego warto wziąć w nich udział?

- W trakcie sobotniego spotkania zostaną omówione, w ramach krótkich wykładów, dwa tematy: „Jak czytać księgi hipoteczne?” i „Jak poznać dzieje swojej nieruchomości?”. Dzięki nim uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi źródłami genealogicznymi o charakterze własnościowym i dowiedzieć się, jak można poznać właścicieli danej nieruchomości na przestrzeni wieków. Po każdym wykładzie przewidziana jest dyskusja i ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy będą mogli poruszyć interesujące ich tematy własnych poszukiwań.

Jakie miałby Pan porady dla początkujących genealogów-amatorów?

- Zachęcam do korzystania już na samym początku poszukiwań również ze źródeł innych niż metryki, ponieważ może to znacznie ułatwić poszukiwania; niejednokrotnie z jednego aktu notarialnego można dowiedzieć się od razu o kilku pokoleniach przodków.

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum wspiera rodziców, którzy decydują się na edukację domową swoich dzieci. Poznawanie naszych przodków może być dobrym sposobem na rodzinne spędzenie czasu, edukację i poznawanie dziejów rodzin. Jaki wpływ na najmłodszych mają tego typu zajęcia?

- Poznawanie dziejów własnej rodziny wychodzi naprzeciw pytań dzieci typu „co robiła babcia, gdy była małą dziewczynką?”. Wspólne poznawanie dziejów rodziny przyczynia się do wzmocnienia więzów rodzinnych, a ponieważ historia rodzinna wpisuje się w historię Polski, jej poznawanie stanowi istotną część wychowania patriotycznego.

Dziękuję za rozmowę.

 


 

Warsztaty odbędą się w sobotę, 21 czerwca br., w siedzibie warszawskiej Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum (ul. Wilcza 9), w godzinach: 10.00-16.00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie. Można tego dokonać jeszcze dziś, dzwoniąc pod numer telefonu: 789 118 977, bądź drogą e-mailową: a.nowik@op.pl. Koszt warsztatów: 50 zł (catering w cenie).

Izabela Kozłowska

Dr Andrzej Nowik jest współpracownikiem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Aktualizacja 20 czerwca 2014 (15:43)

NaszDziennik.pl