logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch/ -

O powrót do Polski

Czwartek, 3 lipca 2014 (10:24)

Podpisz petycję skierowaną do premiera Donalda Tuska, która ma na celu wyrażenie poparcia dla sprowadzania Polaków ze Wschodu. Już teraz swój podpis złożyło ponad 18 tys. osób.

„Wyrażam swoje poparcie dla sprowadzania polskich rodzin, które pozostały na terenie byłych republik radzieckich. Na skutek perturbacji historycznych znalazły się one poza granicami Ojczyzny. Mamy moralny i patriotyczny obowiązek zająć się ich losem” – czytamy w petycji zamieszczonej na stronie CitizenGO.org, w której zawarto także informację, że Polska jest jednym z najszybciej wyludniających się krajów.

„Wszystkie prognozy wskazują na to, że nasz kraj się stopniowo wyludnia. Powodem tego jest nie tylko zmniejszająca się liczba urodzeń, ale i emigracja naszych rodaków na Zachód. Według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce będzie brakować w przyszłości obywateli w wieku produkcyjnym. Polska będzie musiała sprostać wyzwaniom, jakie niesie mądra polityka imigracyjna” – zaznaczono w petycji.

Według prognoz w 2050 r. będzie nas o 6 milionów mniej.

Akcja CitizenGO.org ma na celu ukazanie, że Polacy popierają powrót rodaków ze Wschodu, nie tylko z powodu moralnego zobowiązania wobec nich, ale jest to działanie w interesie państwa i wyraz troski o jego przyszłość.

Petycję można podpisać tutaj.

MM

NaszDziennik.pl