logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Kontrola cen podręczników

Czwartek, 28 sierpnia 2014 (20:38)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia przepisów chroniących konkurencję przez wydawców podręczników szkolnych do nauczania wczesnoszkolnego.

Najnowsze postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przez Prezesa UOKiK, który chce ustalić, czy w związku z działalnością przedsiębiorców w zakresie sprzedaży podręczników, ćwiczeń oraz innych produktów do edukacji wczesnoszkolnej nastąpiło naruszenie przepisów antymonopolowych.

Jest to kolejny etap działań tej instytucji w tym zakresie. 14 lipca br. Urząd rozpoczął badanie rynku podręczników, podczas którego przeanalizował praktyki cenowe wydawnictw sprzedających podręczniki przeznaczone dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca ma prawo swobodnie kształtować ceny produktów oferowanych na rynku. Jednak zabronione są zarówno zmowy cenowe, jak i narzucanie cen nieuczciwych, w tym nadmiernie wygórowanych przez jednego lub kilku przedsiębiorców mających pozycję dominującą na rynku. Wszczęte postępowanie ma służyć zweryfikowaniu podejrzeń, że wydawcy podręczników do edukacji wczesnoszkolnej mogli naruszyć zakaz praktyk ograniczających konkurencję.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu stwierdzi nieprawidłowości, wówczas może wszcząć postępowanie antymonopolowe.

MPA

NaszDziennik.pl