logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: R. Sobkowicz/ Nasz Dziennik

11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian

Wtorek, 5 lutego 2013 (11:40)

Opieszałość i brak reakcji polskich władz na projekt ustawy skierowanej do Sejmu RP o ustanowienie 11 lipca Dniem Męczeństwa Kresowian spowodowało, że obywatele wzięli sprawy w swoje ręce.

Pod projektem ustawy nieustannie zbierane są podpisy, by uczcić pamięć jednych z najtragiczniejszych i najkrwawszych dni dla Polaków w czasie II wojny światowej.

Inicjatywa nawiązuje do wydarzeń z 11 lipca 1943 roku. Wówczas bojówki OUN-UPA wymordowały na Wołyniu co najmniej 3 tysiące bezbronnych, polskich cywili. Historycy jednak oceniają, że tego dnia liczba ofiar była znacznie większa, zaś w latach 1939-1947 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej OUN-UPA zgładziły ponad 130 tys. Polaków.

Jak zauważa portal Kresy.pl, dzień będący kulminacją trzeciego ludobójstwa na polskim Narodzie zasługuje na upamiętnienie. Mimo to polskie władze tak go nie odbierają, o czym świadczy chociażby fakt, że inicjatywa dotycząca projektu uchwały „O ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian” z niewiadomych przyczyn utknęła w parlamencie.

Przez 69 lat tę jedną z najkrwawszych prób zgładzenia Polaków próbowano na różne sposoby wyprzeć z pamięci kolejnych pokoleń. „Skorzystaliśmy z przysługujących nam praw obywatelskich i sami powołaliśmy komitet inicjatywy ustawodawczej skutecznie zmierzający do celu” – czytamy na portalu Kresy.pl.

Jak wyjaśniono, komitet inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian po zebraniu wymaganych 100 tys. podpisów uświadamia całemu społeczeństwu prawdę o tuszowanym ludobójstwie na Polakach z Kresów. Ponadto komitet ma szansę doprowadzić sprawę do końca. „Apelujemy do wszystkich organizacji kresowych i tych naszych Rodaków, którym prawda o naszym narodzie leży na sercu, o rozpoczęcie zbierania podpisów. Akcją obejmujemy cały kraj, każdy zakątek, gdzie tylko są chętni do zbierania podpisów. Pokażmy, że nie chodzi tu o 100 tys. podpisów, ale i o coś więcej. Na początku marca br. listy ze 100 tys. podpisów musimy złożyć w Sejmie. Wówczas posłowie będą musieli zająć się naszym projektem” – zaznaczono.

Wszelkie informacje na temat akcji oraz odpowiedni formularz do zbierania podpisów znajdują się na stronie: http://11lipca1943.wolyn.org/

Zebrane podpisy należy przesłać pocztą na adres: Bartexpo – Wydawca KSI 02-670 Warszawa, ul. Puławska 240, lok. 60, z dopiskiem: „Inicjatywa”.

Izabela Kozłowska

Aktualizacja 5 lutego 2013 (11:47)

NaszDziennik.pl