logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Jerzy Małyszko/ Nasz Dziennik

W obronie Polaków na Litwie

Poniedziałek, 13 stycznia 2014 (18:36)

Komunikat Marii Rekść, mer regionu wileńskiego, w sprawie gigantycznych kar za dwujęzyczne tablice na Litwie

 

Szanowny(-a) Panie(-i)

Partnerstwo między naszymi instytucjami liczy już nie jeden rok. Od lat wspieramy się nawzajem, dzielimy się doświadczeniem, realizujemy wspólne projekty. Dzisiaj, gdy Polacy zamieszkujący Litwę spotykają się z naciskiem i przejawami otwartej dyskryminacji, zwracamy się z prośbą o nagłośnienie sprawy karania dyrektorów Samorządów Rejonów Solecznickiego i Wileńskiego na Litwie za dwujęzyczne tablice na terytorium ww. samorządów, wystąpienie w obronie Polaków  z Litwy oraz wsparcie moralne i finansowe.

Ustawa o mniejszościach narodowych, która zezwalała na dwujęzyczność,  była przyjęta na Litwie w 1989 roku i wygasła w 2010 roku. Tymczasem została przyjęta ustawa o języku państwowym, która jednoznacznie wskazuje, że nazwy ulic i miejscowości powinny być pisane tylko w języku litewskim. Jest to sprzeczne z traktatem między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. W istocie wiele posunięć władz litewskich wobec Polaków ma charakter dyskryminacyjny i są one sprzeczne z zapisami umów międzynarodowych, przyjętych i ratyfikowanych przez władze Republiki Litewskiej.  Od lat władze Litwy  nie wypełniają  większości postanowień traktatu polsko-litewskiego w dziedzinie ochrony mniejszości narodowych.

Lucyna Kotłowska, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego już została ukarana grzywną w wysokości 2 tys. litów, Bolesław Daszkiewicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, który już niejednokrotnie płacił grzywny, tym razem będzie musiał zapłacić karę w wysokości (sic!) 43 400 Li.

Od lat współpracujemy z Państwem w wielu dziedzinach, realizujemy piękne iniciatywy. Zwracamy się do Was, jako naszych Partnerów, z prośbą o oficjalne wystąpienie w obronie Polaków mieszkających na Litwie do Prezydenta RP, Rządu, Senatu i Sejmu. Sprawa ta musi być  wreszcie rozwiązana.

Prosimy również o wyrażenie protestu poprzez poinformowanie za pośrednictwem wybranych w waszych jednostkach terytorialnych senatorów, posłów na Sejm, posłów do Parlamentu Europejskiego opinii publicznej Polski i Europy o stałym łamaniu praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Prosimy nie tylko o przekazanie informacji, ale o podjęcie  konkretnych czynów oraz wsparcie osób, którym grozi kara pieniężna.

Oczekujemy, że zarówno Państwo, nasi partnerzy, jak i władze polskie nie tylko będą  zdeterminowani w kwestii ostatecznego rozwiązania tego jakże ważnego problemu Polaków na Litwie, ale także, że  Rzeczpospolita Polska będzie domagała  się przestrzegania standardów europejskich w zakresie ochrony autochtonicznych mniejszości, czyli tego, co w istocie powinno być oczywiste.

Mamy nadzieję, że wyrażacie Państwo solidarność z dyrektorami administracji Samorządów  Rejonów Wileńskiego i Solecznickiego p. Lucyną Kotłowską i  p. Bolesławem  Daszkiewiczem i  determinację w kontynuowaniu działań, by bronić prawa do swobodnego używania języka ojczystego. Dążąc do udzielenia symbolicznego wsparcia dla osób karanych za dwujęzyczne napisy, prosimy o ogłoszenie zbiórki pieniężnej wśród osób dobrej woli i założenia w tym celu konta bankowego, które będzie sygnowane wymownym dopiskiem „Solidarność”.

 

Osoby solidaryzujące się z osobami karanymi za dwujęzyczne tablice z nazwami ulic umieszczane, notabene, na prywatnych posesjach mieszkańców, mogą przekazywać wsparcie w czterech walutach (w litach, złotych, euro i dolarach amerykańskich).

 

Poniżej umieszczamy dane ww. konta.

Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie

Kod organizacji: 186485331

Konto: Bank „DNB” Lietuva, NIP 40100

Rachunek LT09 4010 0510 0181 1612

z dopiskiem „SOLIDARNOŚĆ”

 

Mamy nadzieję, że zebrane środki zrekompensują karanym poniesione straty oraz umożliwią zamówienie usług adwokackich.

 

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego

Maria Rekść 

NaszDziennik.pl