logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: J.Stemplewski/ -

Pamiętajmy o Pięciu Prawdach Polaków

Wtorek, 5 marca 2013 (14:49)

Zbliża się 75. rocznica Kongresu Berlińskiego, na którym Związek Polaków w Niemczech ogłosił Pięć Prawd Polaków. Przypomina o tym Rodzina Rodła Wrocław, która jutro po konferencjach okolicznościowych we Wrocławiu i Opolu uda się w pielgrzymce na Jasną Górę.

Doktor Jan Kaczmarek, sekretarz generalny i kierownik naczelny Związku Polaków w Niemczech, 75 lat temu, 6 marca 1938 r., w Berlinie na Kongresie Polaków ogłosił Pięć Prawd Polaków. Tadeusz Szczyrbak z Rodziny Rodła Wrocław wskazuje w rozmowie z portalem NaszDziennik.pl, że ten katechizm narodowy był dla mniejszości polskiej w Niemczech podstawą narodowego bytu, a w obliczu niemieckiej agresji sprawdzianem postaw patriotycznych aż po daninę krwi.

– Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Narodowi służy! Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle! – to zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce i poza jej granicami – zaznacza Szczyrbak.

Zwraca uwagę, że dziś, „kiedy Ojczyzna nie potrafi się upomnieć o prawa swoich braci zamieszkujących niemieckie landy”, z podziwem i szacunkiem należy wspominać półtoramilionową mniejszość polską zamieszkującą Republikę Weimarską, która w sierpniu 1922 r. założyła organizację broniącą jej praw – Związek Polaków w Niemczech z siedzibą w Berlinie, a jej symbolem stał się znak Rodła.

– Pięć Prawd Polaków ogłoszonych uroczyście w trakcie berlińskiego kongresu jest w istocie przysięgą, krzepiącym serca drogowskazem oraz wyznaniem polskości i miłości do Ojczyzny. Powinny być one zatem obecne w przestrzeni publicznej, w polskich urzędach, instytucjach państwowych, lokalnych samorządach, w polskich szkołach, na ulicach – podkreśla działacz Rodziny Rodła Wrocław.

O aktualności Prawd będzie się można przekonać m.in. podczas jutrzejszych konferencji prasowych, jakie odbędą się we Wrocławiu i Opolu.

 – Kluczową jednak sprawą jest nasza obecność na Jasnej Górze, gdzie zostaną zaakcentowane Prawdy Polaków spod znaku Rodła. Dzięki życzliwości ojca Zachariasza Jabłońskiego jest uwzględniony ten termin. 75. rocznica ogłoszenia Pięciu Prawd Polaków zostanie przypomniana podczas Apelu Jasnogórskiego, na którym zgromadzą się członkowie Rodziny Rodła Wrocław – informuje Szczyrbak.

Dodaje, że będzie to największe wydarzenie jutrzejszego dnia. Jednocześnie apeluje „do wszystkich Polaków, by łączyć się duchowo z tą sprawą”.

– Oczywiście nie sposób też zaakcentować jej przy św. Marcinie na Ostrowiu Tumskim, przy tablicach z Pięcioma Prawdami Polaków, gdzie zawsze w marcu składamy kwiaty – oznajmia działacz Rodziny Rodła Wrocław. Zgodnie z jego zapowiedzią wrocławskie spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.   

Następne planowane jest w Opolu o godz. 16.00. – Również tam w centrum, przy pomniku Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, czyli tzw. opolskiej Nike, powiemy, jak bardzo Prawdy Polaków są potrzebne i uniwersalne. Tym bardziej że może ta „myśl zachodnia” nie jest tak bardzo obecna w powszechnej świadomości, jak inne wydarzenia polskiej martyrologii czy patriotyzmu – konkluduje Szczyrbak.

Jacek Dytkowski

NaszDziennik.pl