logo

Płk Krzysztof Król nowym zastępcą dowódcy korpusu w Szczecinie

Niedziela, 24 stycznia 2016 (18:28)

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył z dniem 25 stycznia pułkownika Krzysztofa Króla na stanowisko zastępcy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie – poinformowało MON.

Funkcję zastępcy dowódcy korpusu pełnią na przemian oficerowie z Polski i Danii. Od kwietnia 2013 r. to stanowisko zajmował Duńczyk gen. dyw. Agner Rokos.

Płk Król ostatnio był dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Stargardzie. Wcześniej, od 2010 r. zajmował stanowisko szefa oddziału planowania operacyjnego w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Ukończył „generalskie” studia polityki obronnej w Akademii Sił Zbrojnych Kanady w Toronto.

W 1991 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Potem służył jako dowódca plutonu maszyn inżynieryjnych w batalionie zabezpieczenia w Czerwonym Borze, a następnie dowódca plutonu i dowódca kompanii technicznej w 1 Batalionie Saperów w Pułtusku. W 1994 r. uczestniczył w kursie oficerów logistyki w Base Borden w Kanadzie.

Od kwietnia 1995 r. przez rok służył w siłach pokojowych ONZ na misji UNIFIL w Libanie jako zastępca dowódcy, a następnie dowódca zgrupowania pododdziałów inżynieryjnych. W latach 1997–1999 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a potem objął stanowisko starszego oficera w sekretariacie Dowództwa Wojsk Lądowych. W 2000 roku ukończył podyplomowe studia integracji i bezpieczeństwa europejskiego w Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

W latach 2000-2003 służył jako starszy oficer w oddziale szkolenia Kwatery NATO Sił Połączonych Centrum w Heidelbergu w Niemczech, a w 2001 r. rozpoczął służbę w Kwaterze Dowództwa Regionalnego NATO w Neapolu na stanowisku starszego oficera ds. Kosowa w biurze doradcy politycznego. W 2003 r. ukończył kurs działań w zakresie dowodzenia i kierowania oraz działań informacyjnych NATO w Oberammergau w Niemczech.

Po powrocie do Polski służył w Dowództwie Wojsk Lądowych. W 2005 r. pełnił służbę w PKW Irak jako szef oddziału operacyjnego Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Od 2005 do 2009 roku był szefem sekretariatu dowódcy Wojsk Lądowych.

Do połowy sierpnia 2015 r. dowódcą szczecińskiego korpusu był gen. broni Bogusław Samol (wcześniej, przez kilka miesięcy 2012 r. był on zastępcą dowódcy jednostki). Obecnie dowódcą korpusu jest gen. broni Manfred Hofmann z Niemiec.

Stanowisko dowódcy korpusu jest obsadzane rotacyjnie przez generałów niemieckich lub polskich. Również pozostałe stanowiska w grupie dowodzenia, czyli zastępcy dowódcy i szefa sztabu, obejmowane są cyklicznie przez przedstawicieli krajów, które utworzyły w 1999 r. Korpus, czyli Danii, Niemiec i Polski. Kadencje dowódcy, jego zastępcy oraz szefa sztabu trwają trzy lata. Teraz do Korpusu należy 16 krajów, wkrótce ma ich być 21.

Korpus jest w trakcie transformacji. Od 1 czerwca 2015 r. funkcjonuje w nowej strukturze. O zmianach zdecydowało szefostwo NATO m.in. podczas szczytu Sojuszu we wrześniu 2014 r. w Newport w Walii. Po podniesieniu stopnia gotowości bojowej jednym z zadań jednostki ma być synchronizacja działań tzw. NATO Force Integration Units, czyli jednostek łącznikowych, koordynujących ćwiczenia i zajmujących się wspólnym planowaniem. Najpóźniej przed kolejnym szczytem NATO w Warszawie jednostka ma udowodnić swe zdolności operacyjne do dowodzenia Połączonymi Siłami Zadaniowymi Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF), tzw. szpicą NATO.

Podniesienie gotowości Korpusu oznacza skrócenie czasu, jaki jednostka ma na osiągnięcie gotowości do wykonania zadań. Dotychczas było to do 180 dni; po przekształceniu w jednostkę wysokiej gotowości bojowej będzie to do 90 dni lub mniej.

RP, PAP

Aktualizacja 24 stycznia 2016 (18:34)