logo

Kaczyński: Liczę, że wkrótce zostanie otwarte 34. posiedzenie Sejmu

Środa, 11 stycznia 2017 (18:07)

Mam nadzieję, że jeszcze w środę, w nieodległym czasie, zostanie otwarte kolejne, 34. posiedzenie Sejmu – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że rozpoczęcie obrad jest „rzeczą istotną z punktu widzenia polskiego parlamentaryzmu”.

Wcześniej przez większość dnia toczyły się rozmowy polityczne dotyczące możliwych sposobów zakończenia kryzysu w polskim parlamencie oraz kontrowersji wokół sposobu uchwalenia przez Sejm ustawy budżetowej. Brano pod uwagę m.in. odłożenie rozpoczęcia posiedzenia w celu kontynuowania rozmów.

Na briefingu przed godz. 18.00 Kaczyński podkreślił, że „jest rzeczą istotną z punktu widzenia polskiego parlamentaryzmu, żeby dzisiaj zostało otwarte 34. posiedzenie Sejmu. 33. zostało zakończone”.

– Mam nadzieję, że w ciągu godziny, dwóch, może trzech godzin, trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie w niedługim czasie, nieodległym czasie, zostanie otwarte kolejne posiedzenie – podkreślił lider PiS.

Jak zaznaczył, w ten sposób „wszelkiego rodzaju wątpliwości, wszystko to, co było podstawą tych – niezgodnych z prawem, niezgodnych z Konstytucją, niezgodnych z regulaminem Sejmu, niezgodnych z ustawą o prawach posłów i senatorów, wreszcie niezgodnych z kodeksem karnym – działań zostanie uchylone, zlikwidowane i  te działania zostaną zakończone”.

– To jest naprawdę bardzo ważne dla przyszłości polskiej demokracji – przekonywał polityk.

RP, PAP

Aktualizacja 11 stycznia 2017 (19:53)