logo

Stopy nie do ruszenia

Środa, 11 stycznia 2017 (20:21)

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym dziś dwudniowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie.

 

Oznacza to, że stopa referencyjna pozostanie w wysokości 1,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa zostanie utrzymana na poziomie 2,50 proc., stopa depozytowa na poziomie 0,50 proc., a stopa redyskonta weksli wynosi niezmiennie 1,75 proc. w skali rocznej.

Decyzja Rady była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, na pozostawienie stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie wpłynęło kilka czynników, w tym m.in. wzrost aktywności gospodarczej za granicą, który pozostaje umiarkowany, choć pojawiają się sygnały ożywienia w światowym przemyśle. 

Ponadto w ostatnich miesiącach wzrosły ceny surowców energetycznych, w tym ropy naftowej, co przyczyniło się do wzrostu inflacji w wielu gospodarkach, w tym w strefie euro. RPP przypomina jednocześnie, że Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, ponadto kontynuuje program zakupu aktywów finansowych.

Natomiast w Polsce dynamika PKB w IV kwartale 2016 r. ukształtowała się – jak wszystko wskazuje – na obniżonym poziomie, ale miesięczne dane sygnalizują pewną poprawę aktywności gospodarczej.

Przypomnijmy, że ostatni raz Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 r., obniżając je wszystkie o 50 punktów bazowych.

Mariusz Kamieniecki