logo

Rating Polski na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną

Piątek, 21 kwietnia 2017 (18:00)

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła rating Polski na poziomie BBB+ – podała agencja w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Agencja potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie BBB+/A-2 oraz długoterminowy i krótkoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie A-/A-2.

„Uważamy, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2017 r. uchroni finanse polskiego rządu przed znaczącym pogorszeniem, pomimo istotnych wydatków socjalnych, obniżenia wieku emerytalnego oraz ciągłej niepewności politycznej” – napisano w komunikacie.

„Stabilna perspektywa w dwuletnim horyzoncie prognostycznym wskazuje na zbilansowanie ryzyka wynikającego z jednej strony z bardziej ekspansywnego podejścia fiskalnego i wzrostu wydatków socjalnych, a z drugiej na kontynuację wzrostu gospodarczego” – dodano.

Agencja wskazała, że może podwyższyć ratingi, jeżeli:

– Polska osiągnie trwałą poprawę salda zewnętrznego, prowadzącą do trwałej redukcji długu zewnętrznego netto;

– deficyt budżetowy obniży się szybciej, niż oczekuje agencja lub zauważy się trwałą obniżkę poziomu zadłużenia netto oraz ograniczenie wydatków na obsługę zadłużenia.

Obniżka ratingów może nastąpić, jeżeli:

– finanse publiczne pogorszyłyby się bardziej niż scenariusz bazowy agencji lub też jeżeli S&P zaobserwowałaby wzrost aktywności quasi-fiskalnej instytucji znajdujących się pod kontrolą państwa, która mogłaby osłabić budżet państwa;

– S&P dojdzie do wniosku, że doszło do osłabienia niezależności Narodowego Banku Polskiego w związku z faktycznym lub postrzeganym wpływem politycznym na politykę monetarną.

W grudniu S&P podniosła perspektywę ratingu Polski do stabilnej z negatywnej.

RP, PAP

Aktualizacja 21 kwietnia 2017 (18:57)