logo

Prezydent wręczył listy uwierzytelniające ambasadorom w Austrii, Panamie i Mołdawii

Środa, 13 września 2017 (12:42)

Prezydent Andrzej Duda wręczył listy uwierzytelniające trzem nowym ambasadorom: w Austrii, Panamie i Mołdawii. Akredytacja nowego ambasadora w Panamie obejmuje także Salwador, Nikaraguę, Honduras, Haiti, Belize, Dominikanę i Gwatemalę.

W Austrii Polskę reprezentować będzie Jolanta Róża Kozłowska.

Leszek Biały będzie polskim ambasadorem w Republice Panamy; jego akredytacja obejmuje także Salwador, Nikaraguę, Honduras, Haiti, Belize, Dominikanę i Gwatemalę.

Bartłomiej Zdaniuk zostanie ambasadorem w Republice Mołdawii.

Jolanta Róża Kozłowska zastąpiła na stanowisku ambasadora w Wiedniu Artura Lorkowskiego, który sprawował tę funkcję w latach 2013-2017 i zakończył swoją misję z końcem czerwca br.; od tego czasu placówką kierowała charge d'affaires Monika Szmigiel-Turlej. Kozłowska była w przeszłości m.in. konsulem generalnym RP w Monachium i w Kolonii.

Przed 1989 r. Kozłowska działała w opozycji demokratycznej, m.in. w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1984-1994 przebywała w Niemczech, gdzie angażowała się m.in. w sprawy polskiej społeczności. Jak podaje MSZ, była w tym czasie m.in. współzałożycielką i prowadzącą ośrodek Deutsch-Polnisches Zentrum we Fryburgu. Pracę w administracji publicznej rozpoczęła w 1992 r. w Ministerstwie Kultury i Sztuki, w Biurze Mniejszości Narodowych, gdzie zajmowała się sprawami mniejszości niemieckiej w Polsce.

Leszek Biały jest pierwszym polskim ambasadorem w Panamie od wznowienia działalności placówki w styczniu br. Ambasadą kierowała dotąd charge d'affaires Dorota Kobierowska. Nowo mianowany ambasador wcześniej był m.in. radcą ds. politycznych, zastępcą dyrektora ambasady RP w Madrycie (1998-2003) oraz zastępcą dyrektora Instytutu Polskiego w Bukareszcie (2013-2017). Pracował także m.in. w Departamencie Europy oraz Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.

Bartłomiej Zdaniuk ukończył studia z zakresu nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Uzupełniał wiedzę w Paryskim Instytucie Studiów Politycznych. W 2003 r. obronił na Uniwersytecie Warszawskim doktorat; od tej pory pracuje jako adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych UW. W kolejnych latach koncentrował swoje zainteresowania naukowe wokół kwestii systemu politycznego Republiki Mołdawii, w 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o polityce. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Bielcach w północnej części Mołdawii. W 2014 r. i w 2016 r. uczestniczył w misjach obserwacyjnych OBWE w Republice Mołdawii. Zdaniuk włada biegle językami: rumuńskim, rosyjskim, francuskim i angielskim.

RP, PAP

Aktualizacja 13 września 2017 (13:04)