logo

Robert Malicki p.o. prezesem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Poniedziałek, 12 lutego 2018 (19:32)

Rada Nadzorcza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych powierzyła Robertowi Malickiemu pełnienie obowiązków prezesa tej spółki – poinformował w poniedziałek zespół prasowy PWPW SA w komunikacie przekazanym PAP.

Poinformowano również, że tego dnia powołany w skład Rady Nadzorczej PWPW SA został Tomasz Karusewicz; rada nadzorcza wybrała go na przewodniczącego tego gremium.

8 lutego rezygnację ze stanowiska p.o. prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych złożył Jakub Skiba, któremu powierzono pełnienie obowiązków prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Skiba został p.o. prezesem PWPW w połowie października 2017 r.; wcześniej z funkcji prezesa zarządu PWPW odwołany został Piotr Woyciechowski. Jak wtedy informowało MSWiA, powodem odwołania był „nasilający się konflikt z pracownikami i związkami zawodowymi”.

Jak podaje PWPW, Robert Malicki (ur. 1961 r.) do tej pory był członkiem zarządu tej spółki. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej – Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Posiada dyplom MBA Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik krajowych i zagranicznych kursów specjalistycznych, w tym m.in. organizowanych przez British Council i Know How Fund, JICA, IAMTI, COPCA.

Zajmował kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, w których odpowiadał m.in. za inwestycje, administrację i finanse. Doradca w zakresie zarządzania i rozwoju biznesu. Specjalista w obszarze przygotowywania, finansowania i zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi oraz w zakresie realizacji projektów unijnych.

Pracę w PWPW rozpoczął 1 maja 2014 r. na stanowisku zastępcy dyrektora ds. inwestycji i nieruchomości w Biurze Techniki i Inwestycji.

RP, PAP

Aktualizacja 12 lutego 2018 (19:49)