logo

W czerwcu pogorszenie koniunktury w przemyśle

Środa, 11 lipca 2018 (13:51)

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym w czerwcu 2018 r. pogorszył się. Oczekiwania firm co do dalszego kształtowania się koniunktury są pesymistyczne – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

„W czerwcu koniunktura pogorszyła się. Maleje pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych. Oddziaływanie czynników cyklicznych jest negatywne. Oczekiwania przedsiębiorstw na najbliższą przyszłość są pesymistyczne” – napisano w komunikacie z badania.

Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym IRG IND zmniejszył swoją wartość w ciągu miesiąca o 1,9 pkt, do poziomu 1,2 pkt. Jest niższy do wartości sprzed roku o 2,3 pkt.

Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne.

„Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, ogólnego portfela zamówień, zamówień eksportowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrosło saldo zapasów i zatrudnienia. W tym badaniu większy pesymizm charakteryzował oceny firm publicznych. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych, zarówno w ocenie sytuacji bieżącej, jak i oczekiwań na najbliższą przyszłość” – napisano.

RP, PAP

Aktualizacja 11 lipca 2018 (13:56)