logo

Do obsługi CPK potrzeba 130 składów pociągów

Piątek, 10 sierpnia 2018 (21:26)

Do zapewnienia obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego potrzeba będzie 130 składów pociągów pasażerskich, w tym 80 dla relacji międzyregionalnych. W piątek odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego, na którym zostały przedstawione propozycje projektów inwestycyjnych.

Podczas piątkowego posiedzenia Komitetu Sterującego Komponentu Kolejowego CPK przedstawiono projekty inwestycyjne w ramach instrumentu „Military Mobility”. Chodzi o listę zadań inwestycyjnych łączących poszczególne regiony Polski z CPK, nowego systemu kolejowych przewozów pasażerskich z wytycznymi dla nowych projektów taborowych oraz budowy zintegrowanego modelu ruchu sieciowego. 

Military Mobility – to nowy instrument Komisji Europejskiej, łączący funkcje transportowe i obronne. W najbliższym czasie zostaną opracowane propozycje inwestycji na potrzeby pilotażu projektu, dla których istnieje możliwość wykorzystania wsparcia o wartości do 300 mln euro.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiła listę inwestycji kolejowych realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, które wpisują się w relacje planowane do obsługi CPK, wraz z możliwością ich przystosowania do obsługi docelowego kształtu sieci kolejowej.

Komitet Sterujący podjął decyzję o poszerzeniu współpracy pomiędzy Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi w celu jak najszybszego określenia i opracowania zadań inwestycyjnych na potrzeby sfinansowania prac przygotowawczych ze środków europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej UE.

Inwestycje te będą realizowane w latach 2021-2027. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. CPK i PKP PLK określą potrzeby w zakresie dostosowania systemu zasilania linii kolejowych do prowadzenia efektywnych ekonomicznie przewozów z prędkościami do 250 km/h.

Przewodniczący komponentu kolejowego w Zespole Doradczym Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Patryk Wild przedstawił wytyczne dotyczące taboru w ramach budowy nowego systemu kolejowych przewozów pasażerskich. Zgodnie z dotychczasowymi analizami, aby zapewnić obsługę taborową systemu, potrzeba łącznie 130 składów, w tym 80 dla relacji międzyregionalnych i 50 w kategorii InterCity oraz do 20 dla szybkich przewozów aglomeracyjnych.

Dla podwyższenia komfortu podróży i skrócenia czasu przejazdu, konieczne będzie przygotowanie nowych serii taboru kolejowego. Jest to jedno z działań, jakie powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski i potencjał krajowego przemysłu kolejowego, w tym na pozyskanie nowych technologii, zwiększenie mocy produkcyjnych i powstanie nowych miejsc pracy.

Na następnych posiedzeniach Komitetu Sterującego zostanie uzgodniona możliwość współpracy z branżą kolejową. Nowe wytyczne wymagają uszczegółowienia i uzgodnienia z PKP Intercity i będą miały istotny wpływ na nową wieloletnią umowę o świadczenie usług publicznych (PSC) z Ministerstwem Infrastruktury.

RP, PAP