logo

KNF nakłada kary na Raiffeisen Bank Polska SA

Piątek, 14 września 2018 (19:49)

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie nałożyła na Raiffeisen Bank Polska SA karę pieniężną w wysokości 5 mln zł w związku z naruszeniem szeregu artykułów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – wynika z piątkowego komunikatu KNF.

W komunikacie poinformowano także, że na ten sam bank nałożone zostały dodatkowo dwie kary po 500 tys. zł i jedna 400 tys. zł oraz za naruszenie tej ustawy.

Raiffeisen Bank Polska SA pełnił funkcję depozytariusza Funduszy: Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Inwestycje Rolne FIZAN), Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Inwestycje Selektywne FIZAN), Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Lasy Polskie FIZAN) i Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Vivante FIZAN)” – pisze KNF w komunikacie, wyjaśniając okoliczności nałożenia kary 5 mln zł.

„W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Komisja ustaliła, że w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza przez Raiffeisen Bank Polska SA doszło do szeregu nieprawidłowości” – dodaje komunikat.

„Komisja ustaliła, że Raiffeisen Bank Polska SA wykonując funkcję depozytariusza ww. Funduszy, nie działał niezależnie i w interesie uczestników Funduszy – dodaje KNF.

Następnie wymieniane są kolejne nieprawidłowości banku jako depozytariusza funduszy, m.in. np. brak „wiedzy na temat stanu wszystkich aktywów bazowych funduszu inwestycyjnego”, „prowadzenie niekompletnego rejestru aktywów”. Zdaniem KNF, także „Raiffeisen Bank Polska SA nie podejmował żadnych czynności w ramach zapewnienia, aby rozliczenie umowy dotyczącej zbycia przez Inwestycje Selektywne FIZAN akcji spółki akcyjnej nastąpiło bez nieuzasadnionego opóźnienia”. 

RP, PAP

Aktualizacja 14 września 2018 (20:59)