logo

Prace nad ustawą o świadczeniu dla zesłanych do ZSRS

Czwartek, 6 grudnia 2018 (20:44)

Wszystkie kluby parlamentarne były za skierowaniem do dalszych prac projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla zesłanych do ZSRS. Przewiduje on przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 200 zł za każdy pełny miesiąc podlegania represjom w latach 1939-1956.

Ustawa o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w ZSRS jest inicjatywą prezydenta.

 

„Corocznie 17 września obchodzony jest Dzień Sybiraka. W tym dniu w 2019 r. przypada 80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Jednym ze szczególnych instrumentów okupacyjnych władz sowieckich były masowe wywózki Polaków w głąb ZSRR, przeważnie na Syberię. Miały one dwa podstawowe cele – eksterminację polskich elit politycznych, intelektualnych i gospodarczych oraz czystki etniczne. Deportacje zapoczątkowały gehennę kilkuset tysięcy polskich obywateli, którzy znaleźli się na nieludzkiej ziemi” – mówił w czwartek sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

 

Jak zaznaczył, do tej pory nie została jeszcze rozwiązana kwestia odszkodowań dla Polaków przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w ZSRS. „Dotychczasowe rekompensaty udzielane przez państwo polskie z tytułu prześladowań doznanych ze strony okupantów nie objęły wszystkich zesłańców” – zaakcentował.

 

„Celem wniesionego przez pana prezydenta projektu ustawy jest zniwelowanie nierówności i umożliwienie zaspokojenia słusznych roszczeń polskich obywateli przebywających w latach 1939-56 na zesłaniu lub deportacji w ZSRR, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia. Z tą ideą jako pierwszy wystąpił śp. pan prezydent prof. Lech Kaczyński w 2009 r. Taką też inicjatywę złożyła w Sejmie grupa posłów PiS w 2013 r.” – przypomniał Dera.

 

JG, PAP

Aktualizacja 6 grudnia 2018 (20:44)