logo

Podlaskie: Będzie procedura ponownego wyboru marszałka

Poniedziałek, 18 lutego 2019 (13:52)

Na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego będzie procedura ponownego wyboru marszałka i członków zarządu – taki wniosek złożył sam marszałek Artur Kosicki (PiS). Ma to związek z uchwałą, która jest w porządku obrad, a dotyczy rezygnacji Kosickiego ze stanowiska.

Marszałek Kosicki złożył rezygnację 5 lutego, ale dwa dni później ją wycofał. W międzyczasie jednak punkt dotyczący jego rezygnacji (formalnie to rezygnacja całego zarządu, bo jego skład powoływany jest przez sejmik na wniosek marszałka) znalazł się w porządku poniedziałkowej sesji.

Według zapisów ustawy o samorządzie województwa, nawet jeśli uchwała w tej sprawie nie zostanie podjęta lub większość radnych w głosowaniu będzie przeciwko rezygnacji, to i tak z końcem miesiąca formalnie rezygnacja wejdzie w życie i ruszy termin 3-miesięczny na powołanie nowego zarządu.

Dlatego część specjalistów zwracała uwagę, że w takiej sytuacji najbezpieczniejszym od strony prawnej rozwiązaniem byłoby przyjęcie uchwałą rezygnacji marszałka (zarządu) i powtórny wybór całego zarządu województwa podlaskiego.

Na początku poniedziałkowej sesji sejmiku marszałek Kosicki zgłosił do porządku obrad, obejmującego m.in. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji zarządu, następne punkty dotyczące wyboru marszałka i członków zarządu województwa.

Wybór ma nastąpić jeszcze na poniedziałkowej sesji. Wcześniej radni przyjęli uchwałę o rezygnacji zarządu.

RP, PAP

Aktualizacja 18 lutego 2019 (14:17)