logo

Kolejne instytucje zwolnione z obowiązku stawiania pieczątek

Wtorek, 13 sierpnia 2019 (20:13)

Kolejne instytucje zostały zwolnione z obowiązku stawiania pieczątek na urzędowych papierach – poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jest efekt wejścia w życie sześciu z 11 rządowych rozporządzeń, które mają ograniczyć biurokrację.

„Dziś jesteśmy bliżej ostatecznego celu, jakim jest przegląd i eliminacja wymogu pieczątek w każdym z tych miejsc, w którym nie jest to niezbędne” – powiedział cytowany w informacji minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że zniesienie obowiązku stawiania pieczątek na niektórych dokumentach uprości i ułatwi życie przedsiębiorcom i obywatelom załatwiającym sprawy urzędowe.

Resort przypomniał, że w czerwcu 2018 r. rząd zobowiązał wszystkich ministrów do przeglądu wewnętrznych procedur i „podjęcia działań zmierzających do zmiany pozostających w zakresie ich właściwości aktów prawnych przewidujących obowiązek stosowania pieczęci lub pieczątek”. Obecnie – jak poinformował resort inwestycji – w życie weszło już sześć z 11 rozporządzeń, których celem jest ograniczenie biurokratycznych procedur.

Ze stawiania pieczątek nagłówkowych i personalnych na niektórych dokumentach zostały zwolnione m.in. banki i spółdzielnie mieszkaniowe. Jak zapowiada wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, trwa proces ograniczenia biurokratyzacji w procedurach budowalnych. Zmiany to element reformy procesu inwestycyjnego, którą od 2018 r. wprowadzamy w życie – podkreślił. 

RP, PAP

Aktualizacja 13 sierpnia 2019 (21:17)