logo

Rocznica pierwszej egzekucji przed Ścianą Straceń

Piątek, 8 listopada 2019 (14:48)

76 więźniów, niemal wyłącznie Polaków, rozstrzelali Niemcy 11 listopada 1941 r. w obozie Auschwitz. Była to pierwsza egzekucja przy Ścianie Straceń na dziedzińcu bloku 11. 

27 osób do egzekucji 11 listopada Niemcy wybrali spośród więźniów, których umieścili w obozowym areszcie w bloku 11 między 10 października a 2 listopada 1941 r. 49 kolejnych gestapo wezwało z innych bloków Auschwitz. W aktach zgonu jako przyczynę śmierci Niemcy wpisali: „Erschiessung wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt”, czyli „rozstrzelany z powodu oporu przeciw władzy państwowej”.

W powojennym raporcie rtm. Witold Pilecki, który dobrowolnie został więźniem Auschwitz, by stworzyć w obozie konspirację, napisał, że wśród ofiar egzekucji, celowo przeprowadzonej przez Niemców w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, był też por. rez. Tadeusz Lech z okolic Bochni. Na kilka godzin przed śmiercią powiedział do Pileckiego: „Cieszy mnie chociaż to, że zginę 11 listopada”.

 

 

AB, PAP