logo

Wzmocnić ekorolnictwo

Piątek, 8 listopada 2019 (15:45)

Działania podejmowane od lat przez resort rolnictwa ws. rozwoju ekorolnictwa i wprowadzania do sprzedaży jego produktów były niespójne i nieskuteczne – oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

NIK skontrolowała Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, centralę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 21 biur powiatowych ARiMR. Kontrola obejmowała lata 2014–2017.

W opublikowanym w piątek raporcie „Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego” Izba stwierdziła, że Polska ma potencjał, by stać się znaczącym producentem żywności ekologicznej w Europie, ale by tak się stało, sektor ten potrzebuje istotnego wsparcia państwa.

„Tymczasem jak wykazała kontrola Izby, działania podejmowane od lat na rzecz rozwoju ekorolnictwa i wprowadzania do sprzedaży jego produktów były niespójne i nieskuteczne” – poinformowano w komunikacie. „Od 2014 r. do 2018 r. siedem razy, w dodatku bez analizy rynku, zmieniane były przepisy dotyczące trybu i zasad udzielania pomocy producentom żywności ekologicznej” – dodano.

Efektem częstych zmian przepisów były opóźnienia, z jakimi przyznawano i wypłacano dopłaty – oceniła NIK. „Średni czas wydania decyzji dotyczącej pomocy dla ekorolników był dłuższy o ponad dwa miesiące w stosunku do terminu określonego w przepisach. We wszystkich skontrolowanych biurach powiatowych agencji, na sześć spraw ponad połowa decyzji została wydana po terminie” – stwierdziła Izba.

Zdaniem NIK, system wsparcia, jakiego państwo udziela producentom ekologicznym, powinien promować przede wszystkim rolników, którzy wprowadzając ekożywność na rynek przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich.

 

 

AB, PAP