logo

Abp Marek Jędraszewski nagrodzony

Piątek, 24 stycznia 2020 (16:30)

W tym roku Nagrodą im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego został uhonorowany metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

 

Nagrodę w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej wręczył prof. Janusz Kawecki. Przypomniał, że nagroda jest „za odwagę przywoływania i pokazywania drogowskazów, niekiedy zapomnianych, prowadzących do zbawiania. Za odczytywanie i świadczenie o współczesnym «non possumus» wobec różnych błędnych ideologii. To wręcz heroiczna odwaga w głoszeniu prawdy. Ta postawa księdza arcybiskupa jest punktem odniesienia dla wielu w podejmowaniu przez nich drogi życia”.

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior stwierdził, że Jerzy Ciesielski był nauczycielem akademickim docenianym przez studentów, wzorem człowieka, wspaniałym naukowcem i ojcem rodziny, który poza pracą znajdował czas na modlitwę. Stwierdził, że Jerzy Ciesielski stanowi przykład życia dla wielu pracowników Politechniki Krakowskiej.

W przemówieniu po wręczeniu nagrody metropolita krakowski powiedział, że to piękne, że nagroda jest przyznawana w gmachu Politechniki Krakowskiej. Przyznał, że współcześnie wiele uczelni zapomina o obowiązku głoszenia prawdy o człowieku. Nawiązał do pierwszej encykliki Jana Pawła II „Redemptor hominis”, w której Ojciec Święty pisał, że drogą Kościoła, którą wyznaczył sam Jezus Chrystus, jest człowiek. Arcybiskup przypomniał także „List do rodzin” św. Jana Pawła II, w którym papież mówił, że Kościół musi podążać także drogą rodzin. – Kościół musi iść drogą rodzin, by pokazywać im całą wielkość, godność małżeństwa i rodziny, by uświęcać te najbardziej podstawowe wspólnoty społeczne, a dzięki temu budować dobrą przyszłość narodów i państw –powiedział metropolita. Ojciec Święty rozumiał co to znaczy pomagać rodzinom, poprzez swą posługę duszpasterską. – Budować rodzinę to budować kulturę miłości, sprawiać, że cały naród stworzony ze świętych rodzin buduje cudowną kulturę życia – podkreślił arcybiskup. Przypomniał, że sam Jan Paweł II w swej książce „Pamięć i tożsamość” pisał o tym, że pojawiają się nowe ideologie zła, które zagrażają człowiekowi. Arcybiskup powiedział, że przed polskim Kościołem stoi zadanie uświadamiania niebezpieczeństw współczesności. – Nie będziemy się lękali, nie będziemy przegrywali. Będziemy zwyciężać, jeśli staniemy wiernie przy Chrystusie, który jest Prawdą i pokazuje sobą pełną prawdę o człowieku, rodzinie, małżeństwie, narodzie – stwierdził arcybiskup. Nagrodę zadedykował tym, którzy mają odwagę głosić prawdę o człowieku i niejednokrotnie dla niej cierpią.

 

AB, www.diecezja.pl