logo

Dziś XXVIII Światowy Dzień Chorego

Wtorek, 11 lutego 2020 (10:21)

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest w dniu wspomnienia liturgicznego Matki Bożej z Lourdes – 11 lutego.

Ustanowiony został przez Papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku – w 75. rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby oraz dostrzeżenie tych, którzy zawodowo bądź z potrzeby serca (jak rodziny czy wolontariusze) towarzyszą chorym i cierpiącym.

Papież Franciszek w orędziu na XXVIII Światowy Dzień Chorego napisał: „Słowa Jezusa: »Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię« (Mt 11,28) wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i zmęczonym […]. Stąd wychodzi światło, które oświeca wasze chwile ciemności, i nadzieja wobec waszego zniechęcenia […]. W Nim bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej waszej »nocy« ciała i ducha, znajdą siłę do ich pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła”.

Z okazji Światowego Dnia Chorego przewodniczący Episkopatu Polski poprosił o modlitwę w intencji chorych i odwiedzanie cierpiących. Zapewnił też o swojej modlitwie w ich intencji.

 

AB, KAI

Aktualizacja 11 lutego 2020 (10:23)