logo

W Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2020 r.

Piątek, 14 lutego 2020 (09:56)

W Sejmie w piątek rozpoczęło się trzecie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Towarzyszy mu kilkaset głosowań, w tym 111 poprawek zgłoszonych w 2. czytaniu.

W czwartek sejmowa komisja finansów rozpatrzyła 111 poprawek, zgłoszonych w 2. czytaniu. 15 z nich zaopiniowała pozytywnie, pozostałe – negatywnie.

Poprawki zaopiniowane pozytywnie zostały złożone przez klub PiS. Dotyczą m.in. zwiększenia finansowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – o 8 mln zł, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Państwowej Inspekcji Pracy, podwyżek dla pracowników parków narodowych, przesunięcia środków na rzecz wieloletniego programu na rzecz onkologii, czy dodatkowych 40 mln zł na zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W projekcie tegorocznego budżetu zarówno dochody, jak i wydatki mają wynieść po ok. 435,3 mld zł, co oznacza brak deficytu budżetowego. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., a inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc.

 

 

AB, PAP

Aktualizacja 14 lutego 2020 (12:11)