logo

Do programu „Mały ZUS” od 1 lutego 2020 r. zgłosiło się prawie 63 tys. osób

Poniedziałek, 24 lutego 2020 (14:05)

Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskowało ponad 223 tys. osób – poinformował  rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Od początku lutego do „Małego ZUS” zgłosiło się blisko 63 tys. przedsiębiorców.

Od 1 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w „Małym ZUS” dla przedsiębiorców. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. zł. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys. zł. Według szacunków z nowej formuły programu może skorzystać nawet 320 tys. przedsiębiorców.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska zwróciła uwagę, że wraz z rozszerzeniem programu zaobserwowano wzmożony ruch na infolinii Zakładu. – Dziennie w sprawie „Małego ZUS” dzwoniło do nas nawet 1500 osób. Z kolei doradcy płatnika od 2 stycznia obsłużyli 58,8 tys. klientów – wskazała.

Od lutego w „Małym ZUS plus” zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie, jak wcześniej, od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z „Małego ZUS” i spełnia warunki do ulgi, powinien zgłosić się maksymalnie do 2 marca. Dodatkowo w marcu powinien złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, dochodzie oraz formach opodatkowania.

 

 

AB, PAP

Aktualizacja 24 lutego 2020 (14:14)