logo

W Senacie pracują nad budżetem

Środa, 26 lutego 2020 (12:45)

Izba Senacka kontynuuje prace nad ustawą budżetową na 2020 r., która zakłada zbilansowanie dochodów i wydatków mających wynieść po 435,3 mld zł.

Na początku obrad marszałek Senatu Tomasz Grodzki rozszerzył porządek posiedzenia o nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, której celem jest m.in. powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, nieeksploatowanych lub wygaszanych linii. Nowela będzie wspierać program „Kolej plus”.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje wprowadzenie 10 poprawek do ustawy budżetowej. Jedna z nich zakłada przeznaczenie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych. Jest to taka sama kwota, jaką przeznaczono na rekompensatę dla TVP i Polskiego Radia w niedawnej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej. Senat chciał odrzucenia tej noweli, lecz Sejm się na to nie zgodził. Nowela czeka teraz na decyzję prezydenta.

Ustawa budżetowa na 2020 r. została uchwalona przez Sejm 14 lutego. Założono, że w tym roku PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet na 2020 r. spełnia kryteria deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

We wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki oświadczył, że jeśli ustawa budżetowa wraz z poprawką ws. 1,95 mld zł na onkologię zostanie przyjęta przez Senat, ale odrzucona przez Sejm i nie będzie weta prezydenta, to zostanie rozpoczęta „procedura legislacyjna, by bez naruszania fundamentu budżetu te pieniądze znaleźć”. 

AB, PAP

Aktualizacja 26 lutego 2020 (14:04)