logo

Susza rolnicza występuje w całym kraju

Poniedziałek, 25 maja 2020 (22:01)

Susza rolnicza występuje w całym kraju. Największe niedobory wody zanotowano w woj. lubuskim i wielkopolskim. Susza najbardziej dotyka uprawy zbóż jarych i ozimych – informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).

„W pierwszym okresie raportowania, tj. od 21 marca do 20 maja 2020 r. stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski” – czytamy w pierwszym w tym roku komunikacie IUNG.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego jest oceniany stan zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -100 mm. Najniższe wartości KBW (poniżej -170 mm) w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły na terenie Pojezierza Lubuskiego oraz na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego.

Natomiast najmniejsze niedobory wody były w woj. warmińsko-mazurskim i woj. podkarpackim.

Zagrożenie suszą rolniczą odnotowano dla upraw: zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych. Największe zagrożenie występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 833 gminach Polski.

Natomiast susza rolnicza w uprawach truskawek wystąpiła w 522 gminach Polski.

„Stwierdzamy, że niedobory wody dla roślin uprawnych wynoszące od -120 do -179 mm wystąpiły na dużym obszarze kraju. Brak dostatecznej ilości opadów zwłaszcza w trzeciej dekadzie marca oraz w znacznej mierze również w kwietniu spowodowały, że wystąpił duży niedobór wody w glebie, który negatywnie wpłynął na oziminy, truskawki i krzewy owocowe, zwłaszcza zlokalizowane na glebach bardzo lekkich i lekkich. Występujący deficyt wody na glebach słabych powodował straty również w uprawach jarych, w wyniku problemów wynikających ze słabymi wschodami roślin” – napisano w raporcie.

IUNG poinformował, że „według obecnych warunków pogodowych straty plonów – z powodu deficytu wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych – wystąpiły w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych”.

AB, PAP

Aktualizacja 26 maja 2020 (12:28)