logo

Maląg: stopa skrajnego ubóstwa w 2019 r. najniższa od 2006 r.

Wtorek, 30 czerwca 2020 (14:10)

Spadek skrajnego ubóstwa z 5,4 proc. w 2018 r. do 4,2 proc. w 2019 r. – to spadek o ponad jedną piątą i najlepszy wynik od 2006 roku – powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Oceniła, że mądra polityka społeczna i senioralna rządu przynosi efekty.

Główny Urząd Statystyczny poinformował we wtorek, że w roku 2019 stopa ubóstwa skrajnego obniżyła się do poziomu 4,2 proc. z 5,4 proc. w roku 2018.

Jak wynika ze statystyk GUS, spadek ubóstwa o 1,2 proc. w 2019 roku dotyczył przede wszystkim gospodarstw domowych najbardziej zagrożonych ubóstwem, tj. gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty) oraz gospodarstw z co najmniej 3 dzieci poniżej 18. roku życia, mieszkańców wsi i małych miast.

Nawiązując do tego, Marlena Maląg powiedziała PAP, że informacja ta potwierdza, iż „mądra polityka rządu – społeczna, senioralna i rodzinna, przynosi wymierne efekty”.

Zauważyła jednocześnie, że spadek ubóstwa skrajnego o 1,2 proc. to spadek o ponad jedną piątą i najlepszy wynik od roku 2006. – A najbardziej cieszy nas fakt, że spadek ten dotyczy wszystkich grup społecznych, bez względu na wiek czy rodzaj gospodarstwa domowego – podkreśliła Maląg.

– W przypadku emerytów ubóstwo skrajne spadło z 4,6 proc. do 3,5 proc., a spadek wśród rencistów jest jeszcze większy – odpowiednio z 8,4 do 6,3 proc. – wymieniała. Jej zdaniem, to pokazuje, że „takie działania, jak: wprowadzenie trzynastej emerytury, program »Mama 4 plus« czy godna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, stanowią realne wsparcie”.

– Rodzicielskie świadczenie uzupełniające otrzymuje dzisiaj 57 tys. osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci, a wcześniej nie miały prawa do choćby minimalnej emerytury. Od 2016 r. najniższa emerytura i renta wzrosły z kolei o 36 proc., z 882,56 do 1200 zł – przypomniała. –Nasze rządy to koniec z groszowymi podwyżkami, z działaniami pozornymi – przekonywała minister.

Zwróciła również uwagę, że dane GUS wskazują na duży spadek ubóstwa w gospodarstwach domowych z co najmniej 3 dzieci - z 9,7 proc. do 6,8 proc., czyli aż o 3 proc.

– Często podkreślamy, że dla rządu Zjednoczonej Prawicy rodzina to absolutny priorytet, i taka jest prawda, a twarde dane pokazują, że nasze działania są skuteczne. To m.in. program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego do rodzin trafiło już ponad 114 mld zł, ale też „Dobry start” – z budżetem 1,42 mld zł na rok 2020, czy Karta Dużej Rodziny, czyli system zniżek w 27 tys. lokalizacji w całej Polsce – wskazywała Maląg.

KM, PAP

Aktualizacja 30 czerwca 2020 (17:26)