logo

Badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej

Wtorek, 4 sierpnia 2020 (07:55)
Aktualizacja: 4 sierpnia 2020 (09:54)

Seniorzy z grup ryzyka mogą przebadać się bezpłatnie w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Na badanie ultrasonograficzne, realizowane w ośrodkach w kraju, można zapisać się za pośrednictwem infolinii.

Badania przesiewowe realizowane są w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.

Wykonywane są u osób w wieku 65 lat i więcej, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego: choroba wieńcowa, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, płeć męska.

Badania przesiewowe mają zwiększyć wykrywalność tętniaków aorty brzusznej. W latach 2018-2020 – jak informuje Ministerstwo Zdrowia – planowane jest objęcie badaniem przesiewowym 30 tys. osób.

Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: (22) 211 18 64. Infolinia pracuje od 8.00 do 16.00.

JG, PAP