logo

Węgry: Wyróżnienie dla polonijnego zespołu ludowego

Czwartek, 24 września 2020 (18:34)
Aktualizacja: 24 września 2020 (21:02)

Polonijny amatorski zespół ludowy Drenka Polska otrzymał dzisiaj jedną z nagród Pro Cultura Minoritatum Hungariae, przyznawanych w uznaniu zasług na rzecz żyjących na Węgrzech narodowości.

Zespół Drenka Polska z okolic nieistniejącej już wsi Derenk na północy Węgier działa od wielu lat i wykonuje utwory w miejscowej gwarze.

Jak podkreśliła w rozmowie z PAP przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felfoeldi, zespół został wyróżniony „za zasługi w pielęgnowaniu tradycji śpiewu ludowego”.

W imieniu zespołu nagrodę odebrał przewodniczący samorządu polskiego w Emoed, Istvan Remjas.

Wioska Derenk ma istotne znaczenie dla Polonii węgierskiej, bo dzięki niej tutejsi Polacy uzyskali w 1993 r. status mniejszości narodowej. Parlament węgierski za podstawę przyznania praw narodowościowych przyjął bowiem zasadę, że warunkiem jest życie w zwartych zbiorowiskach na Węgrzech od co najmniej 100 lat.

W uroczystości, która odbyła się w ograniczonym gronie ze względu na pandemię koronawirusa, wzięli udział m.in. wicepremier Zsolt Semjen i wiceminister ds. kościołów i narodowości w kancelarii premiera Węgier Miklós Soltész, a także rzecznik narodowości polskiej w parlamencie węgierskim, Ewa Ronay.

Derenk stał się skupiskiem polskim w 1717 r., gdy do opustoszałej na skutek epidemii dżumy wioski przybyła grupa górali ze Spisza i Podhala. Zachęciło ich ogłoszenie będących właścicielami tego terenu książąt Esterhazych, iż ci, którzy zdecydują się tam pracować, jako chłopi pańszczyźniani, mogą liczyć na czteroletnią ulgę w płaceniu należności. Potomkowie osadników mieszkali w Derenku aż do 1943 r., gdy przesiedlono ich z zamiarem utworzenia w tym miejscu rezerwatu łowieckiego.

AB, PAP