logo

Prezes UOKiK będzie mógł blokować strony internetowe

Wtorek, 29 września 2020 (21:09)
Aktualizacja: 30 września 2020 (09:33)

Prezes UOKiK będzie mógł blokować strony internetowe oraz decydować o zakupie towarów do testów – to niektóre nowe uprawnienia, których nadanie zaproponowano w projekcie nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jaki trafił do konsultacji.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu i Ocenie skutków regulacji projektu, jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenie CPC w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów.

„Celem projektu jest uzupełnienie kompetencji w zakresie ochrony konsumentów o kompetencje przewidziane rozporządzeniem CPC. Co do zasady rozporządzenia UE, nie podlegają transpozycji, ponieważ obowiązują bezpośrednio, w tym jednak przypadku konieczne jest wskazanie organu uprawnionego oraz nadanie mu uprawnień, o których mowa w rozporządzeniu, w przypadku gdy takimi uprawnieniami nie dysponuje” – wyjaśniono.

Zgodnie z projektem część uprawnień przewidzianych w rozporządzeniu CPC będzie realizowana samodzielnie przez Prezesa UOKiK, a inne będą wykonywane przy współpracy innych organów, w drodze wystąpienia o pomoc do właściwych organów. Podkreślono, że zaangażowanie innych organów konieczne będzie tylko w przypadkach najbardziej złożonych stanów faktycznych.

JG, PAP