logo

Toruń: Kurs dla ratowników pola walki w Centrum Szkolenia WOT

Sobota, 21 listopada 2020 (18:35)
Aktualizacja: 21 listopada 2020 (18:44)

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu przeprowadziło kolejną edycję kursu Combat Lifesaver – ratownika pola walki.

Szkolenie certyfikowane przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi skierowane było do żołnierzy bez wykształcenia medycznego.

– Kurs Combat Lifesaver wpisuje się w program kształcenia indywidualnego terytorialsów. Szkolenie ma na celu uzyskanie przez żołnierzy wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie ratownictwa taktycznego, kształtowania poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy czy kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych działaniach ratunkowych – podkreśliła rzecznik Centrum Sumita Mira Morzyńska.

Kurs przygotowuje żołnierzy do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności z udzielania pierwszej pomocy do czasu ewakuacji z pola walki. Celem działania jest minimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz podniesienie morale wśród żołnierzy.

– Żołnierze realizują zadania, które mogą ich spotkać w trakcie realnych działań bojowych. Gdy dochodzi do kontaktu ogniowego z przeciwnikiem, ratownik pola walki jest pierwszą osobą, która udziela rannemu możliwie największej pomocy i przygotowuje go do dalszego leczenia – zaznaczył ratownik medyczny, instruktor kursu w CSWOT kpr. Sławomir Lingo.

Każdy kurs ratownika pola walki kończy się egzaminem przeprowadzanym przez instruktora SCWOT i komisję egzaminacyjną z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

W Wojskach Obrony Terytorialnej docelowo co szósty żołnierz ma posiadać umiejętności z zakresu udzielania pomocy medycznej. W składzie sekcji lekkiej piechoty, tzw. wspaniałej dwunastki, czyli podstawowego elementu bojowego WOT, powinno być dwóch żołnierzy posiadających kompetencje medyczne – ratownik i starszy ratownik. Do ich zadań należy m.in. ratowanie zdrowia i życia członków sekcji podczas działań bojowych, udzielanie pierwszej pomocy medycznej podczas działań kryzysowych.

AB, PAP